Hậu Giang: Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nội chính

Thứ Sáu, 02/08/2019, 10:06 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy và nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực nội chính. Chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn giao thông; phối hợp nắm tình hình an ninh văn hóa, tư tưởng, thông tin, kinh tế, tài chính, tiền tệ, an ninh nông thôn và an ninh trong dân tộc, tôn giáo; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự; triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn các khu, cụm công nghiệp, chủ động dự báo, phát hiện, phòng ngừa, giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, không để hình thành "điểm nóng"…
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị tuyên truyền, giáo dục pháp luật tỉnh Hậu Giang
Các đại biểu tham dự Hội nghị tuyên truyền, giáo dục pháp luật tỉnh Hậu Giang
    Lực lượng công an nắm chặt diễn biến tình hình trên địa bàn, chủ động tham mưu cho tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự; an toàn xã hội. Triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tập trung xác minh rõ tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn tỉnh, đảm bảo mọi tin báo, tố giác tội phạm được phát hiện và chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý 179 vụ/374 bị can, góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm cho hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật thực hiện đúng quy định. Tòa án nhân dân hai cấp đã đưa ra xét xử kịp thời, đảm bảo trong thời hạn luật định; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc, vụ án được dư luận quan tâm; thực hiện tốt việc công khai các bản án trên cổng thông tin điện tử của hệ thống tòa án nhân dân…
 
    Cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp tiếp tục tập trung công tác kiện toàn tổ chức bộ máy; chủ động triển khai các nhiệm vụ công tác, giao chỉ tiêu thi hành án; tập trung xác minh, phân loại, tiến hành đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thi hành các bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật và có đủ điều kiện để thi hành, nhằm giảm án tồn đọng ở mức thấp nhất.
 
    Công tác thanh tra được các cấp, các ngành quan tâm phối hợp thực hiện; ngành Thanh tra chủ động xây dựng các kế hoạch tổ chức thực hiện từ đầu năm; các cuộc thanh tra được triển khai sớm và nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm. Qua công tác thanh tra, đã kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những mặt còn hạn chế của các đơn vị; đồng thời, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật nhằm giáo dục, răn đe, kịp thời thu hồi ngân sách Nhà nước, điều chỉnh nhiều bất cập, hạn chế trong quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế xã hội ở địa phương…
 
    Các cơ quan, đơn vị đã duy trì và nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân; ban hành và thực hiện tốt nội quy, quy chế tiếp công dân; tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, bức xúc; thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
 
    Các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chương trình, chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng. Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng được tăng cường, án tham nhũng được phát hiện, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh.
                                                                                        Trịnh Hoàn
.