Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Thứ Tư, 15/11/2023, 10:39 [GMT+7]
    Chiều 14/11, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ-TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 35 Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, 5 năm qua, hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và Ban chỉ đạo 35 của các đảng ủy trực thuộc ngày càng nề nếp, chất lượng, hiệu quả, từng bước được nâng lên rõ rệt. Đảng ủy Khối ban hành hệ thống các văn bản, đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, tập trung chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 35 nhằm giúp nhận thức của các cấp ủy và đội ngũ cán bộ đảng viên trong Đảng bộ Khối được nâng lên rõ rệt.
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phát biểu tạiHội nghị
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phát biểu tạiHội nghị
    Cùng với đó, Đảng bộ Khối chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, thường xuyên nắm bắt tư tưởng của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân chủ động đấu tranh phòng chống “diễn biến hoà bình”; tăng cường phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ;chỉ đạo, định hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc giải quyết ngay tại cơ sở những vấn đề tư tưởng mới phát sinh, không tạo thành điểm nóng để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc, kích động. 
 
    Bên cạnh những kết quả đạt được, trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vẫn còn những tồn tại, hạn chế, như:Nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa đầy đủ, trong đó có cả cấp ủy viên, người đứng đầu; còn tình trạng “lười”, “ngại” học tập nghị quyết, lý luận chính trị; phai nhạt lý tưởng của Đảng; dao động, hoài nghi về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; vẫn còn tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, thời gian tới Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cần tiếp tục đi đầu, dẫn dắt, đổi mới nâng cao chất lượng về nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Đây phải là vấn đề cần được thực hiện thường xuyên, liên tục; các cấp ủy đẩy mạnh phối hợp với lãnh đạo các cơ quan báo chí truyền thông thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tôn chỉ, mục đích, tuân thủ chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương trong xây dựng các tuyến tin, bài định hướng tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng, vụ việc phức tạp, nhạy cảm được dư luận xã hội quan tâm.
 
    Đồng chí nhấn mạnh, phải kiên định kế thừa và đổi mới sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; trong công tác xây dựng Đảng phải tiếp tục phát huy và gắn kết giữa Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết 35 và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, với vai trò nêu gương của cấp ủy; cần triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, đổi mới và sáng tạo hơn trong tình hình mới.
 
    Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trao Bằng khen tặng các đảng ủy trực thuộc đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, trong đó có Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương.
Đặng Phước
.