Trao giải hội thi hòa giải viên giỏi và phát động cuộc thi trực tuyến về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Sáu, 10/11/2023, 09:55 [GMT+7]
    Tối 8/11, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV; Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp tổ chức phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.
 
    Tham dự buổi Lễ có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương; đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các đại biểu Quốc hội, thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
    
Đồng chí Trần Thanh Mẫn và đồng chí Lê Thành Long trao giải Nhất cho đội Hà Tĩnh
Đồng chí Trần Thanh Mẫn và đồng chí Lê Thành Long trao giải Nhất cho đội Hà Tĩnh
    Tại buổi Lễ, Ban Tổ chức đã trao hoa, biểu trưng Hội thi và Giấy chứng nhận cho đội đoạt giải Nhất (đội Hà Tĩnh); giải Nhì (đội Thanh Hóa, Nghệ An); giải Ba (đội thành phố Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Bình). Trước đó, Ban Tổ chức đã trao 8 giải Khuyến khích cho các đội Đắk Lắk, Đồng Tháp, Vĩnh Phúc, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, Tây Ninh, Thái Nguyên, Đồng Nai.
 
    Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV là một trong những điểm nhấn nổi bật nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11/2023; góp phần triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng toàn diện, đổi mới, hiệu quả, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước thực hiện mục tiêu “đến năm 2030, thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội” đã được khẳng định tại Nghị quyết sổ 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
 
Các đại biểu tham dự buổi Lễ ấn nút phát động Cuộc thi trực tuyến
Các đại biểu tham dự buổi Lễ ấn nút phát động Cuộc thi trực tuyến "“Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”
    Tại buổi Lễ, các đại biểu tham dự đã ấn nút phát động Cuộc thi  trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”. Đây là hoạt động tiếp nối sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thời gian qua; phát huy chức năng, nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo và ngành Tư pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đưa chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 
    Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; các tầng lớp nhân dân; công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài... Nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
                                                                                                   Bắc Văn
.