Hội nghị quán triệt, triển khai các quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và xây dựng Kế hoạch kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Thứ Năm, 06/04/2023, 19:18 [GMT+7]
    Ngày 06/4/2023, Tại Thanh Hóa, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam và Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; xây dựng Kế hoạch kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (khu vực phía Bắc). 
 
    Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam.
 
    Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy và một số sở, ban, ngành trực thuộc; các đại biểu lãnh đạo cơ quan chủ quản báo chí, chủ quản nhà xuất bản; lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhà xuất bản ở Trung ương và 31 địa phương phía Bắc…
    
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

    Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi, quan trọng trong 4 Quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII (Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội; Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; Quy định số 100-QĐ/TW, ngày 28/02/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 28/02/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí); và Kế hoạch kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). 

    Đây đều là những nội dung quan trọng, giúp các đại biểu tham dự Hội nghị nắm chắc các văn bản quy định mới của Ban Bí thư, trên cơ sở đó để vận dụng vào thực tiễn cơ quan, đơn vị và tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, hiệu lực trong các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị…
 
    Cờ Đảng là biểu tượng thiêng liêng, cao quý của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lá cờ Đảng luôn gắn liền với những sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc, là niềm tin, niềm tự hào, là động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân ta phấn đấu, rèn luyện, cống hiến vì mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Đảng và dân tộc. Để cờ Đảng được sử dụng trang trọng, chính xác, thống nhất trong trang trí khánh tiết các hoạt động và sinh hoạt của Đảng, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị - xã hội quan trọng của Đảng, đất nước, trang trí trụ sở các cơ quan, tại nơi công cộng,… Quy định số 99-QĐ/TW đã nêu rõ quy cách cờ Đảng, nguyên tắc, đối tượng sử dụng và thời gian treo cờ Đảng; trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện quy định này; góp phần tạo sự thống nhất trong sử dụng Đảng kỳ, hình ảnh Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện sự trang nghiêm của Đảng, qua đó, giáo dục, bồi dưỡng niềm tin, lý tưởng đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
 
    Quy định số 85-QĐ/TW là quy định mới, được ban hành với mục đích nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, phát huy tính gương mẫu trong việc thiết lập và sử dụng các trang cá nhân trên môi trường mạng một cách văn minh, lành mạnh, an toàn...
 
    Quy định số 100-QĐ/TW và 101-QĐ/TW về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí, nhà xuất bản được Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành, thay thế 02 Quyết định trước đây không còn phù hợp với thực tiễn (Quyết định số 75-QĐ/TW, ngày 21/8/2007; Quyết định số 282-QĐ/TW, ngày 26/01/2010 của Ban Bí thư). Hai Quy định có nhiều điểm mới, đáng chú ý về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục bổ nhiệm cũng như khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản; được kỳ vọng sẽ khắc phục những hạn chế, bất cập của các quyết định cũ, đồng thời, phù hợp với xu hướng phát triển của báo chí, xuất bản hiện đại. Báo cáo tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, việc ban hành 02 quy định này tiếp tục khẳng định và làm rõ vai trò lãnh đạo trực tiếp và thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ cơ quan báo chí, nhà xuất bản; góp phần xây dựng đội ngũ lãnh đạo cơ quan báo chí, nhà xuất bản có bản lĩnh chính trị, năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức để “xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” và “sắp xếp ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 
    Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe Dự thảo Đề án kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Đây là sự kiện chính trị nghề nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với giới báo chí cả nước. Với bề dày truyền thống vẻ vang - 100 năm đồng hành cùng dân tộc để đánh giá, tổng kết, để tự hào về truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của nền báo chí nước nhà trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất, xây dựng và đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 100 năm qua; tôn vinh, biểu dương những người làm báo có nhiều thành tích, đóng góp trong công tác báo chí giai đoạn hiện nay. Cỗ vũ động viên báo chí và những người làm báo phát huy vai trò, trách nhiệm là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, là diễn đàn của nhân dân trên các mặt trận, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
    Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận về những nội dung còn chưa rõ, tìm giải pháp triển khai thực hiện các quy định một cách thống nhất, hiệu quả; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, đáp ứng thật tốt mục đích, yêu cầu đề ra.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, yêu cầu phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc hơn nữa ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định này trong thực tế. Trên cơ sở đó, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung quy định với nhiều hình thức phù hợp giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên hiểu rõ, vận dụng chuẩn xác các quy định mới của Đảng. Cần xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, của từng cơ quan báo chí, xuất bản. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện các quy định trên; kịp thời biểu dương, khen thưởng các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt; nhắc nhở, phê bình, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả; kịp thời báo cáo kết quả thực hiện, phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Ban Tuyên giáo Trung ương để có chủ trương chỉ đạo kịp thời, sát hợp tình hình thực tế.
Đối với công tác quản lý và hoạt động báo chí, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, cần quyết tâm khắc phục các thiếu sót, kiên quyết đấu tranh với nhũng nhiễu, tiêu cực, lợi ích nhóm; phải giữ được sự trong sáng, phẩm chất, bản lĩnh, đạo đức và sứ mệnh của báo chí. 
 
    Về kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị nghề nghiệp có ý nghĩa quan trọng của báo chí cách mạng nước ta. Vì vậy, cần phải xây dựng Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm một cách bài bản, trang trọng và ý nghĩa, thực hiện thật tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam: Báo chí cách mạng Việt Nam phải thực sự là “lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa”, “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng; cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”.
 Thu Hà
.