Ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu: Giao ban công tác quốc phòng - an ninh quý I/2023

Thứ Hai, 03/04/2023, 11:24 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác quốc phòng - an ninh quý I/2023.
 
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong quý I/2023, tình hình quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh được giữ vững, ổn định. Các cơ quan chức năng đã phối hợp chặt chẽ trong nắm địa bàn, dự báo, đánh giá tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ngăn chặn, xử lý kịp thời, không bất ngờ trong mọi tình huống; đảm bảo chỉ tiêu công tác tuyển công dân tham gia nghĩa vụ Quân sự và công an; phối hợp tổ chức tốt công tác nắm tình hình, kịp thời trao đổi, kiểm tra, xác minh nhiều nguồn thông tin về âm mưu, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch; chủ động tham mưu ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp; viết tin, bài và clip đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc của các tổ chức, các nhóm phản động trên không gian mạng.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Công tác nắm, dự báo, đánh giá và báo cáo tình hình có lúc chưa kịp thời; xuất hiện tình trạng nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn cá nhân; một số loại tội phạm tăng mạnh như: Cướp tài sản tăng 90%; tội phạm xâm hại tình dục trẻ em tăng 71%; tình hình an ninh nông thôn, khiếu kiện đất đai, các hoạt động tôn giáo trái phép, hoạt động của các đối tượng chống đối chính trị vẫn còn xảy ra…
 
    Các đại biểu tham dự Hội nghị đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ thông tin về công tác quốc phòng - an ninh, phân tích hạn chế và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 
 
    Để tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, các đại biểu thống nhất thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: (1) Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. (2) Tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm nổi lên trên địa bàn về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần kiềm chế và kiểm soát tốt tình hình, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật và của Ngành. (3) Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 10/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các giải pháp ngăn chặn, chấm dứt tàu cá và ngư dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản trái pháp luật; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 03/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. (4) Công an tỉnh và các cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả việc đối thoại, vận động, giải thích pháp luật với nhân dân, xử lý vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ. (5) Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các ngày lễ của đất nước, địa phương. 
                                                                                      Tấn Phước
                                                         (Ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu)
.