Quốc hội bầu đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV

Thứ Ba, 20/07/2021, 19:27 [GMT+7]
    Chiều 20/7, tại Nhà Quốc hội, với 475/475 đại biểu có mặt bỏ phiếu thông qua Nghị quyết, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị nguyên Chủ tịch Quốc hội khóa XIV giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
    Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri và nhân dân cả nước, Chủ tịch Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam Vương Đình Huệ tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp Nước CHXHCN; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức
    Phát biểu trước Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là vinh dự vô cùng to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề đối với cá nhân đồng chí.
 
    Với cương vị Chủ tịch Quốc hội, tôi nguyện sẽ cống hiến hết sức mình, cùng Quốc hội, tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp 75 năm Quốc hội Việt Nam, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội vì mục tiêu tối thượng là phụng sự lợi ích của Quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân; phát huy cao độ dân chủ, đoàn kết, pháp quyền, liêm chính, công khai, minh bạch, tăng tính chuyên nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
 
    Trước đó, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ, Bí thư Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV Thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.
                                                                                                   P.V
.