Bế mạc Phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ Năm, 15/07/2021, 16:07 [GMT+7]
    Sáng 14/7, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc sau hai ngày làm việc.
 
    Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội cho biết, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình phiên họp thứ 58.
    
    Các đại biểu tham dự phiên họp đã tham gia thảo luận sôi nổi, tâm huyết, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực. Các cơ quan trình, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã tiếp thu, giải trình đầy đủ, thuyết phục các nội dung mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nêu.
 
Bế mạc Phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Bế mạc Phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
    Theo đánh giá của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các báo cáo, tờ trình của Chính phủ, các báo cáo thẩm tra của các cơ quan Quốc hội được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, có chất lượng, có nhiều đổi mới, nhất là trong kết cấu cũng như phương pháp biên tập và trình bày, bám sát và quán triệt đầy đủ tinh thần các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII lần thứ ba. Đồng thời có nhiều đề xuất về các nhiệm vụ, giải pháp gần nhất là cách thức tổ chức thực hiện để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu mà Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc đã đặt ra cho cả nhiệm kỳ 2021-2026. Vì vậy, đã đạt được sự đồng thuận, thống nhất rất cao, nhất là đối với kế hoạch 5 năm về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, về tài chính quốc gia, kế hoạch vay trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2026, các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, về giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội giai đoạn năm 2021-2025 và các nội dung khác mà Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan hữu quan đã trình trong phiên họp lần này.
 
    Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu để sớm đại biểu Quốc hội theo quy định.
 
    Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV có rất nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt đảm bảo cho thành công của cả nhiệm kỳ. Với quyết tâm cao, tất cả vì mục tiêu đảm bảo cho sự thành công của kỳ họp, tất cả các cơ quan, nhất là các cơ quan của Quốc hội cần phải tiếp tục nỗ lực tích cực hơn nữa, tranh thủ và tận dụng mọi thời gian để chuẩn bị thật kỹ lưỡng, có chất lượng tốt nhất các văn bản, các báo cáo, tờ trình trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định, nhất là các vấn đề lớn, quan trọng về công tác bầu, phê chuẩn nhân sự lãnh đạo chủ chốt và nhân sự cấp cao trong bộ máy của Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2025, cũng như các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong nhiệm kỳ mới.
                                                                                             P.V
.