Đổi mới tổ chức bộ máy Tòa án nhân dân tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Thứ Sáu, 04/06/2021, 06:19 [GMT+7]
    Vừa qua, Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về góp ý dự thảo Đề án đổi mới tổ chức bộ máy Tòa án nhân dân tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trì Hội nghị.
 
    Bộ Chính trị giao Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao xây dựng đề án tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18 của Hội nghị Trung ương VI khoá XII theo yêu cầu tinh gọn nhưng phải hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đây là bước đầu tiên để xây dựng lộ trình cải cách tư pháp mới 2021-2030 tầm nhìn đến 2045 theo tinh thần Nghị quyết 49. Theo đó, sẽ có 2 giai đoạn, từ nay đến 2022 nhằm cải cách nội bộ, sơ bộ, thí điểm. Sau năm 2022, tiến hành xác định lại địa vị pháp lý, hoạt động, nội dung, tố tụng.
 
    Các ý kiến tham luận tại Hội thảo nhất trí cao với Đề án, và góp ý nhiều nội dung quan trọng về tổ chức tòa án; một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; những yêu cầu mới đặt ra trong quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân trong thời gian tới.  
 
    Phát biểu tại Hội nghị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu, đưa ra các đề xuất mới mang tính đột phá, góp phần hoàn thiện Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua về tổ chức, hoạt động của bộ máy Tòa án nhân dân, góp phần xây dựng một nền tư pháp “trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, đáp ứng những đòi hỏi của quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
                                                                                    Nguyễn Toàn
.