Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Nam họp thường kỳ tháng 5/2024

Thứ Ba, 28/05/2024, 09:05 [GMT+7]
    Ngày 27/5/2024, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Nam chủ trì Cuộc họp tháng 5/2024.
   
    Cuộc họp tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với báo cáo kết quả thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp của Ban Chỉ đạo và Cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; báo cáo tiến độ xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
     
Quang cảnh Cuộc họp
Quang cảnh Cuộc họp
    Theo báo cáo tại Cuộc họp, thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã chỉ đạo, triển khai thực hiện chủ trương của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ. Ban cán sự UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 30/CT-UBND, ngày 17/12/2022 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kết luận tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thời gian tới. 
 
    Rà soát, kiến nghị, khắc phục những sơ hở bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến ngân hàng, tài chính, tự chủ tài chính, tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, chứng khoán, phát hành trái phiếu, quy hoạch xây dựng, đấu thầu, đấu giá... và các vấn đề cụ thể khác do các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử kiến nghị, đề xuất. 
 
    Ban Chỉ đạo đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Trung ương về kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Kết luận số 69-KL/TW, ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tích cực tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản; chủ trì tổ chức các cuộc họp giữa các cơ quan tố tụng với các cơ quan thực hiện giám định, định giá tài sản tại địa phương để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc báo cáo Ban Chỉ đạo cho ý kiến chỉ đạo. Bên cạnh đó, Cơ quan Thường trực tham mưu Ban Chỉ đạo chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế; chỉ đạo các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp tạm giữ, kê biên, phong tỏa, xử lý tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong quá trình xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế tiêu cực, bảo đảm thu hồi tối đa tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt.
 
    Phát biểu kết luận Cuộc họp, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, tố chức đảng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vần đề nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm; kịp thời đấu tranh chấn chỉnh, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai, không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp; rà soát việc xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo; kiểm tra thanh tra đối với công tác quản lý, cấp phép, thăm dò, khai thác, tiêu thụ các loại khoáng sản... Các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tích cực đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực bảo đảm kế hoạch đề ra.
   
    Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực phối hợp với các cơ quan liên quan họp liên ngành, tổng hợp kết quả, báo cáo đề xuất Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo đưa các vụ việc đủ điều kiện ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo xử lý.
    Mỹ Ngọc
(Ban Nội chính Trung ương)
.