Đồng Nai: Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị

Thứ Ba, 31/05/2022, 05:51 [GMT+7]
    Ngày 30/5, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội thảo “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị”.
 
    Theo báo cáo đề dẫn, Hội thảo được tổ chức nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu địa phương, đơn vị về việc thực hiện kỷ luật,  kỷ cương trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Kế hoạch 88-KH/TU ngày 28/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu ở các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội các cấp.
 
Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo
    Nghị quyết XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định 1 trong 4 nhiệm vụ đột phá là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị”. Để thực hiện được đột phá này, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch 88-KH/TU về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của đảng viên và trách nhiệm người đứng đầu ở các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị- xã hội các cấp” và hôm nay Ban TVTU tổ chức hội thảo khoa học này, điều đó nói lên Tỉnh ủy Đồng Nai rất coi trọng kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Do đó, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai mong muốn tại hội thảo, nhận được các ý kiến gợi mở về lý luận và cung cấp những thực tiễn để giúp Đồng Nai nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đưa Đồng Nai trở thành một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước vào năm 2025 và thuộc nhóm đầu các tỉnh phát triển.
 
    Hội thảo cũng góp phần tạo chuyển biến quan trọng đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương trong thời gian tới.
 
    51 tham luận trình bày và gửi đến hội thảo của các nhà khoa học, đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và các cấp ủy trực thuộc đã làm rõ hơn sự cần thiết và tầm quan trọng về giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; thực trạng việc kỷ luật, kỷ cương của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai thời gian qua; vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương; những kinh nghiệm và giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương. 
 
    Hội thảo đã phản ánh rõ nét thực trạng việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong các cấp ủy, tổ chức đảng của Đảng bộ tỉnh thời gian qua. Đồng thời, nêu rõ những thuận lợi, khó khăn khi tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cấp ủy, tổ chức đảng. Các bài viết đã đề cập rõ vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò của người đứng đầu địa phương, đơn vị trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương, cũng như những khó khăn trong thực hiện vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây là cơ sở để thời gian tới Tỉnh ủy sẽ có những điều chỉnh trong chỉ đạo để sát với thực tiễn hơn nữa và hiệu quả hơn nữa.
 
    Hội thảo đã làm rõ kết quả đạt được, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp, nhằm góp phần củng cố và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ.
                                                                                                  P.V
.