Tuổi trẻ Ban Nội chính Trung ương xung kích - gương mẫu - bản lĩnh - đoàn kết - sáng tạo

Thứ Sáu, 27/05/2022, 19:42 [GMT+7]
    Sáng 27/5/2022, Chi đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2024. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Chánh Văn phòng Ban Nội chính Trung ương, Đảng ủy viên phụ trách Đoàn thanh niên; đồng chí Đặng Văn Phước, Phó trưởng Phòng Trang Thông tin điện tử và Chuyên đề, nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối, Trưởng Ban Tổ chức Đoàn Khối cơ quan Trung ương cùng 16 đồng chí đoàn viên Chi đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương.
     
Toàn cảnh Đại Hội
Toàn cảnh Đại Hội
    Theo báo cáo tại Đại hội, Nghị quyết Đại hội Chi đoàn lần thứ  III, nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã được Chi đoàn triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt được các chỉ tiêu đã đề ra. Theo đó, 100% đoàn viên tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ cơ quan và Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp. Chi đoàn cơ quan Ban Nội chính Trung ương chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên. Cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,… Tập trung chỉ đạo đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, các hoạt động chào mừng gắn với Kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Ngành Nội chính Đảng; chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII,… Ban Chấp hành chi đoàn thường xuyên chú trọng triển khai các phong trào, nội dung hoạt động phong phú gắn hoạt động Đoàn với nhiệm vụ chuyên môn trong cán bộ, đoàn viên thanh niên cơ quan. Những hoạt động này đã tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên; xây dựng tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; cổ vũ, khuyến khích đoàn viên, thanh niên, góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn trên từng lĩnh vực. Kết quả xếp loại thi đua của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan hàng năm 100% đoàn viên đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, một số đoàn viên “đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” và được tặng Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương vì có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn. Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi đoàn giới thiệu đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp đảng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong cơ quan. Tính đến nay, đã có 20/21 đoàn viên trong Chi đoàn là đảng viên. Công tác quy hoạch, bồi dưỡng, phát triển cán bộ trẻ trong độ tuổi đoàn viên luôn nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Từ năm 2019 đến nay, nhiều cán bộ trẻ được quy hoạch giữ trọng trách lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng, đặc biệt có 01 đoàn viên được bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ. 
   
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
    Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Ban Chấp hành Chi đoàn triển khai các hoạt động tình nguyện với nhiều đổi mới, theo hướng thiết thực, đa dạng về hình thức và phong phú về nội dung đã thu hút đông đảo đoàn viên chi đoàn tích cực tham gia, hưởng ứng, ngày càng đi vào chiều sâu và thực sự là môi trường rèn luyện của tuổi trẻ, như: Vận động đoàn viên, thanh niên của Ban tham gia Chương trình của Trung ương Đoàn xây dựng, tu sửa, tôn tạo di tích Trung ương Đoàn tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; phối hợp với Đoàn thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng và Đoàn thanh niên một số cơ quan Bộ, Ban, Ngành Trung ương triển khai thực hiện Tháng thanh niên, quyên góp xây cầu dân sinh tại xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì và trồng cây tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang; tham gia các hoạt động do Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức, như: “Lễ phát động Tháng thanh niên và tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2021” tại xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên,... thông qua các hoạt động này, Chi đoàn Thanh niên cơ quan muốn nêu cao truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, “Thương người như thể thương thân” của dân tộc ta và thành một hoạt động thường xuyên, định kỳ của Đoàn thanh niên cơ quan góp phần với các cấp chính quyền giúp đỡ đời sống của đồng bào miền núi bớt khó khăn.
 
    Mong muốn xây dựng hình ảnh thế hệ thanh niên Ban Nội chính Trung ương theo đúng chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của Ban cũng như phù hợp với tiêu chí thanh niên Khối các cơ quan Trung ương: “Bản lĩnh - Trí tuệ - Đoàn kết - Văn minh - Tình nguyện”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Ban Nội chính Trung ương.
   
Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối, Trưởng Ban Tổ chức Đoàn Khối cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối, Trưởng Ban Tổ chức Đoàn Khối cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội
    Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đạt được của Chi đoàn thanh niên Cơ quan Ban Nội chính Trung ương nhiệm kỳ 2020-2022. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, như: đại dịch covid-19; đoàn viên thanh niên của Chi đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương với độ tuổi tăng, số lượng đoàn viên không nhiều và bận công tác chuyên môn nên ảnh hưởng đến tham gia các hoạt động của Đoàn. 
     
    Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chia sẻ, gợi mở một số vấn đề để nâng cao hơn nữa chất lượng Chi đoàn trong nhiệm kỳ tới; (1) Chi đoàn thường xuyên coi trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, trách nhiệm, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, đề cao cảnh giác cách mạng, chống âm mưu diễn biến hòa bình của các lực lượng thù địch. Cụ thể hóa bằng việc triển khai các buổi sinh hoạt chuyên đề chính trị tới từng đoàn viên; (2) Đoàn viên, thanh niên Chi đoàn cần bám sát chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan và Đoàn Khối, gắn hoạt động đoàn với hoạt động chuyên môn,…Kiến nghị Đảng ủy tổ chức các buổi gặp gỡ để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ trẻ; tạo cơ chế thuận lợi hơn nữa để cán bộ trẻ được đào tạo nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng, đặc biệt là quan tâm, động viên đoàn viên Chi đoàn nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ý thức Đoàn viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị… (3) tiếp tục xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, khẳng định vai trò và vị trí của Chi đoàn cơ quan. Duy trì tổ chức sinh hoạt chi đoàn; tổ chức sinh hoạt chuyên đề về các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn. Động viên đoàn viên, thanh niên phát huy trí tuệ, đoàn kết, xung kích góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tăng cường phối hợp thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phong trào thanh niên tình nguyện,…
   
Ban Chấp hành Chi đoàn Cơ quan Ban Nội Chính Trung ương khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2024 chụp ảnh lưu niệm với Đại biểu
Ban Chấp hành Chi đoàn Cơ quan Ban Nội Chính Trung ương khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2024 chụp ảnh lưu niệm với Đại biểu
    Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối, Trưởng Ban Tổ chức Đoàn Khối cơ quan Trung ương đề nghị Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2024 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và đổi mới lề lối làm việc, phương pháp chỉ đạo, chủ động hơn nữa, sáng tạo trong triển khai thực hiện các kế hoạch và các chương trình hành động. Với tinh thần tuổi trẻ cơ quan nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Đoàn, phát huy tính xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ để xây dựng Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát triển. Tại Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh niên cơ quan nắm chắc thời cơ, vận hội, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 
 
    Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2024, Đại hội bầu đồng chí Lưu Văn Khoa giữ chức Bí thư Đoàn thanh niên.
Tạ Anh Hưng
.