Ninh Bình: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay

Thứ Năm, 22/07/2021, 06:09 [GMT+7]
    Vừa qua, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35) tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
 
    Trong 6 tháng đầu năm 2021, bên cạnh những thuận lợi, những diễn biến phức tạp, dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ đạo 35 đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai nhanh, nhạy, kịp thời nhiều giải pháp tuyên truyền, nắm bắt, định hướng, đấu tranh phản bác, bảo vệ nền tảng tư tưởng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Chủ động định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác tự bảo vệ bản thân và phòng chống dịch bệnh, tích cực ủng hộ Quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19. 
 
    Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án "Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội, giai đoạn 2019-2020" và Chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhân dân trong việc sử dụng internet, mạng xã hội và phát động phong trào toàn dân đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch" đạt kết quả tốt.
 
    Tích cực xây dựng, lan tỏa thông tin tích cực, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trên các phương tiện truyền thông mạng xã hội. Bên cạnh đó là chỉ đạo làm tốt công tác quản lý báo chí, quy chế phát ngôn, bảo vệ chính trị nội bộ... tạo môi trường chính trị ổn định, không để các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng xuyên tạc, hình thành điểm nóng để chống phá trên địa bàn tỉnh. 
 
    Tại Hội nghị, thành viên  Ban Chỉ đạo với tinh thần trách nhiệm cao nhất đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế; phân tích rõ nguyên nhân, đề xuất kinh nghiệm, giải pháp nhằm phối hợp thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
 
    Các đại biểu cũng thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm 2021 và đề xuất, kiến nghị một số vấn đề cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo, của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và công tác thông tin đối ngoại của tỉnh.
       
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận, đánh giá cao ý kiến của các đại biểu tại hội nghị. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí thống nhất với các nội dung trong báo cáo, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm: Cần tập trung thực hiện nghiêm túc Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chủ đề công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm thực thi công vụ đối với cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 
 
    Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật nhà nước, chấn chỉnh phát ngôn tùy tiện; kịp thời phát hiện, đấu tranh tư tưởng bè phái, cục bộ, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng; xử lý nghiêm những trường hợp cố tình đưa thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; tiếp tục chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội. Tăng cường công tác quản lý báo chí-xuất bản, thông tin, truyền thông.
                                                   Bích Hạnh 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình)
.