Tây Ninh: Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương

Thứ Sáu, 02/07/2021, 06:27 [GMT+7]
    5 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng ở Tây Ninh đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải quyết vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương. Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Nhiều mô hình mới, cách làm hay được triển khai, nhân rộng, thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân; đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu tận tuỵ, trách nhiệm, gương mẫu trong công việc, trong phục vụ Nhân dân, vì lợi ích cộng đồng đã được biểu dương, khen thưởng, tạo lan toả sâu rộng, đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác trong Đảng bộ và xã hội.
 
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao bằng khen cho các tập thể đạt thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao bằng khen cho các tập thể đạt thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
    Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các phong trào thi đua, phong trào quần chúng, các cuộc vận động ở địa phương để phát động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả như: Mô hình đeo huy hiệu Bác Hồ; Hội thi kể chuyện gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua mạng xã hội; phường xã vì dân; “treo ảnh Bác trong nhà”, “Phụ nữ với chân dung Bác Hồ”, “tuyên truyền lời dạy của Bác qua các bức thư pháp”; “gia đình tôi học tập và làm theo Bác”, cán bộ, đảng viên thực hành tiết kiệm làm theo gương Bác, “ATM gạo” và rất nhiều phong trào thi đua yêu nước, mô hình, cách làm ý nghĩa khác nhằm chăm lo an sinh xã hội cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chú trọng công tác tuyên truyền các văn bản quy định về phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cải cách hành chính, công khai, minh bạch, tiết kiệm trong sử dụng ngân sách, kinh phí của cơ quan, địa phương, đơn vị; giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đã tiết kiệm trong sử dụng, thanh quyết toán ngân sách nhà nước, tiết kiệm trong tiêu dùng trên 3.000 tỉ đồng. Triển khai thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ công chức theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ; đã kiểm tra 152 cuộc/152 đơn vị về thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; qua đó, kịp thời chấn chỉnh, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng được các ngành chức năng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, đánh giá cao.
 
    Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là lãnh đạo, người đứng đầu nhiều cơ quan, đơn vị có sự chuyển biến tích cực trong nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm; gần dân, sâu sát cơ sở; quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính của cán bộ, công chức; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo, những bức xúc của quần chúng, nhân dân được quan tâm.
 
    Thực hiện tốt Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, phản ánh, kiến nghị của dân. Trong 5 năm, toàn tỉnh tổ chức 63 cuộc tiếp xúc, đối thoại, có 397 ý kiến góp ý, kiến nghị, chủ yếu liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; cấp tỉnh tổ chức 3 cuộc, có  238 ý kiến góp ý, kiến nghị của Nhân dân, đã được quan tâm xử lý thoả đáng. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện; tập trung vào những vấn đề, lĩnh vực trọng tâm, dễ phát sinh tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm; thường xuyên rà soát, xác định những việc, những vấn đề, lĩnh vực trọng điểm, nổi cộm, bức xúc để lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm với phương châm: “Không ngừng, nghỉ”, “không có vùng cấm”, phát hiện đến đâu xử lý đến đó. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã phát hiện 8 trường hợp vi phạm và đã xử lý kỷ luật 8 đảng viên, đề nghị thu hồi 430 triệu đồng. Ngành Thanh tra triển khai 288 cuộc thanh tra hành chính và 18.542 cuộc thanh tra chuyên ngành, đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi trên 18 tỉ đồng, 467 m2 đất. 
 
    Qua 5 năm, toàn tỉnh đã biểu dương, khen thưởng trên 2.440 tập thể, 32.168 cá nhân. Trong đó, có trên 50 tập thể và 106 cá nhân được Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen; 1 tập thể và 4 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 32 tập thể, cá nhân gửi tham gia triển lãm những tấm gương bình dị mà cao quý nhân dịp sinh nhật Bác hằng năm; 1 tập thể và 3 cá nhân được mời tham dự các hội nghị toạ đàm, giao lưu do các ban, ngành Trung ương tổ chức.
                                                                                                     P.V
.