Bình Định: Nâng cao chỉ số hài lòng của người dân trong cải cách hành chính

Thứ Tư, 02/06/2021, 05:31 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định vừa ban hành Quyết định số 2028/QĐ-UBND phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
 
    Theo đó, Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực ở cả 3 khối: Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm để đáp ứng sự hài lòng của người dân.
 
Bình Định chủ trương nâng cao chỉ số hài lòng của người dân trong cải cách hành chính
Bình Định chủ trương nâng cao chỉ số hài lòng của người dân trong cải cách hành chính
    Đối với khối cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, giá trị trung bình Chỉ số CCHC 2020 đạt 92%, cao hơn 6,10% so với năm 2019. BHXH tỉnh tiếp tục duy trì kết quả dẫn đầu bảng xếp hạng với chỉ số đạt 93,1%, Kho bạc Nhà nước tỉnh xếp cuối bảng xếp hạng với 90,73%. Cả 5/5 đơn vị đều có Chỉ số CCHC năm 2020 cao hơn năm 2019.
 
    Đối với khối các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, giá trị trung bình đạt 86,65%, cao hơn 5,72% so với năm 2019. Sở Tài chính là đơn vị dẫn đầu bảng xếp hạng đạt 95,97%, Sở KH&ĐT đứng cuối bảng xếp hạng với 81,06%. 20/21 đơn vị có Chỉ số CCHC năm 2020 cao hơn năm 2019; đơn vị duy nhất giảm điểm là Văn phòng UBND tỉnh (giảm 0,58%). 
 
    Đối với khối UBND các huyện, thị xã, thành phố, giá trị trung bình đạt 76,52%, cao hơn 7,89% so với năm 2019. An Lão vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, đạt 83,35%, Vân Canh có chỉ số thấp nhất với 69,4%. Cả 11/11 đơn vị đều có Chỉ số CCHC năm 2020 cao hơn năm 2019. 
 
    Năm 2020, các địa phương thuộc vùng miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn đã có sự cố gắng, nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính tại địa phương, nhất là trong công tác cải cách thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Từ đó, đem lại sự chuyển biến tích cực trong kết quả thực hiện cải cách hành chính, vươn lên nằm trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của khối UBND cấp huyện. Cụ thể, huyện An Lão năm 2019 xếp hạng 3, năm 2020 xếp hạng 1. Huyện Hoài Ân năm 2019 xếp hạng 4, năm 2020 xếp hạng 2. Huyện Vĩnh Thạnh năm 2019 xếp hạng 9, năm 2020 xếp hạng 4.
 
    Một trong những thông số đáng chú ý là chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của khối các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh năm 2020 đạt giá trị trung bình 72,06%, cao hơn kết quả khảo sát của năm 2019 (64,56%). Trong 5 nội dung được lựa chọn để đánh giá, chỉ có nội dung Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị (đạt 83,07%) là đạt trên 80%. Tiếp theo là nội dung Kết quả giải quyết công việc (78,11%), Tiếp cận dịch vụ (72,64%), Sự phục vụ của công chức, viên chức (64,16%) và cuối cùng là TTHC (62,32%). 
 
    Kết quả đo lường sự hài lòng đối với 17 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, giá trị trung bình đạt 78,84%, cao hơn kết quả khảo sát của năm 2019 (74,27%). Có 3/5 nội dung đạt chỉ số hài lòng trên 80% gồm: Kết quả giải quyết công việc (85,8%), Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị (85,66%), Tiếp cận dịch vụ (80,27%). Nội dung Sự phục vụ của công chức, viên chức đạt 72,2% và thấp nhất là thủ tục hành chính chỉ ở mức 70,28%. 
                                                                                         Hồng Hà
.