Bạc Liêu: Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Thứ Sáu, 28/05/2021, 06:44 [GMT+7]
    Ðể cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tỉnh Bạc Liêu triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành các nghị quyết, kế hoạch về nâng cao chỉ số PCI gắn với phương châm “luôn đồng hành, chia khó cùng doanh nghiệp”. Đồng thời, qua công bố bảng xếp hạng chỉ số PCI hàng năm, kịp thời nắm bắt những bất cập trong quản lý, điều hành và có các giải pháp xử lý.
 
    Cụ thể, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phải thực thi đúng, đầy đủ những quy định về điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa, không tự đặt thêm điều kiện dưới mọi hình thức, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không làm đúng quyền hạn, trách nhiệm.
 
Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Hồng Tươi
Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Hồng Tươi
    Người đứng đầu các cấp, các ngành, đặc biệt là các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhằm tạo sự chuyển biến căn bản, rõ nét về tư duy, nhận thức, quan điểm chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ở cơ quan, đơn vị; quán triệt cho công chức, viên chức thuộc quyền về tinh thần, thái độ phục vụ doanh nghiệp. Hàng năm, kiểm tra kết quả thực hiện ở một số cơ quan, đơn vị và đánh giá trách nhiệm người đứng đầu.
 
    Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, nhất là các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với những lĩnh vực bức thiết liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp. Phát huy tối ưu hiệu quả cổng thông tin điện tử của đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo…) vào việc đăng tải thông tin; thường xuyên cập nhật thông tin, cung cấp đầy đủ các dữ liệu về quy hoạch, về cơ chế, chính sách cũng như hướng dẫn đầu tư theo hướng ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu và có chỉ dẫn rõ ràng để thuận tiện tra cứu; xây dựng phương án khảo sát trực tuyến mức độ hài lòng của công dân, tổ chức đối với việc cung ứng dịch vụ công và hoạt động của đơn vị.
 
    Sở Kế hoạch và Ðầu tư phấn đấu bảo đảm thời hạn làm thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp giảm xuống chỉ còn bốn giờ làm việc, kể từ lúc tiếp nhận đủ thủ tục hợp lệ. Sở Tài chính xây dựng phương án tài chính để hỗ trợ doanh nghiệp; thực hiện công khai, minh bạch các văn bản quy phạm pháp luật liên quan ngân sách nhà nước sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tăng cường khảo sát, điều tra, giới thiệu và kết nối với các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp tương tác thông qua chính quyền điện tử... Bạc Liêu cũng yêu cầu các ban, ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình cung cấp dịch vụ; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ tín dụng; hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo; tiếp tục cải thiện điểm số và các chỉ số môi trường kinh doanh, nhất là về chỉ số đăng ký tài sản. Với chiến lược và những kế hoạch trung, dài hạn có mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể, tỉnh phấn đấu sớm cải thiện thứ hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và phát triển bền vững.
 
    Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành văn bản số 1669/UBND-TH về triển khai các giải pháp để tăng cường, chỉ đạo nâng cao chỉ số PCI và PAPI. Theo đó, yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các văn bản của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; Chương trình hành động của UBND tỉnh về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
                                                                                           Hồng Hà
.