Thái Nguyên: Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Hai, 21/09/2020, 12:11 [GMT+7]
    Từ năm 2013 đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tỉnh Thái Nguyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thanh tra. Chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra được nâng lên rõ rệt, đã tập trung thanh tra một số lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản, đầu tư xây dụng; tài chính, ngân sách... kịp thời kiến nghị xử lý nghiêm các sai phạm, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng.
 
     Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, trong đó đã chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường phối hợp giữa cơ quan thanh tra với cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Từ đầu nhiệm kỳ nay, Ngành Thanh tra tiến hành 511 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm về kinh tế và kiến nghị thu hồi là 39.249,3 triệu đồng; đã thu hồi 31.476,8 triệu đồng, đạt 80,19%; kiến nghị chuyển 07 vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ.
 
Công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
    Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành tổ chức thực hiện nghiêm túc; phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác này. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 06 văn bản, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 04 văn bản, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 10 văn bản; các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành 95 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 03 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 
    Qua công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những mặt yếu kém, sơ hở trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, tài chính công, thực hiện chính sách xã hội... Đồng thời chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, tiêu cực tham nhũng, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. 
 
    Cơ quan Thanh tra đã phát hiện 04 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, kiến nghị xử lý kỷ luật 08 trường hợp, Ban Nội chính Tỉnh ủy chuyển 01 đơn tố cáo có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh điều tra làm rõ; phát hiện, trao đổi với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 01 vụ việc có dấu hiệu vi phạm của đảng viên trong việc xây nhà ở trên đất nông nghiệp; đề nghị Huyện ủy Phú Bình chỉ đạo xem xét xử lý sai phạm của cán bộ xã Thượng Đình; đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý 05 cán bộ và Uỷ ban nhân dân huyện Đại Từ xử lý 02 cán bộ có sai phạm trong công tác quản lý đất đai (02 đơn vị đã xử lý); Sở Giáo dục và Đào tạo xử lý kỷ luật 08 cán bộ của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh có sai phạm; báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương về việc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 01 công dân có thành tích xuất sắc trong tố cáo hành vi tham nhũng.
                                                                                    Lê Hiếu
.