Bình Dương: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử

Thứ Năm, 03/09/2020, 06:53 [GMT+7]
    Thời gian qua, tỉnh Bình Dương đã ban hành một số văn bản, quy định, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy quá trình ứng dụng công nghệ thông tin cũng như xây dựng chính quyền điện tử. Cụ thể là đã ban hành quy chế ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Quyết định 02/2013/QĐ- UBND. Năm 2011, UBND tỉnh ban hành “Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến” với mục tiêu đến năm 2015 hoàn thành cung cấp 19 nhóm dịch vụ công trọng điểm, đến năm 2020 hoàn thiện dịch vụ công cấp xã, cung cấp 1 số dịch vụ công mức 4 và dịch vụ công trực tuyến liên thông. Năm 2016, Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 08-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); sau đó, làm cơ sở để tỉnh ban hành kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh theo Quyết định số 3004/QĐ- UBND ngày 25/10/2018.
 
Bình Dương đạt nhiều  kết quả từ xây dựng chính quyền điện tử trong cơ quan Nhà nước
Bình Dương đạt nhiều kết quả từ xây dựng chính quyền điện tử trong cơ quan Nhà nước
    Từ những văn bản chỉ đạo này, Bình Dương đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh tỉnh Bình Dương theo Quyết định số 3612/QĐ- UBND ngày 19/12/2018; phân chia nhiệm vụ, vai trò trong hoạt động xây dựng chính quyền điện tử. Các sở, ngành, UBND cấp huyện tự triển khai các hệ thống chuyên ngành. Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các hệ thống dùng chung, như: Phần mềm quản lý văn bản, phần mềm một cửa, Trang dịch vụ công trực tuyến, hệ thống thông tin giải đáp trả lời cho người dân và kết nối, liên thông giữa các hệ thống đồng bộ. Sở Thông tin và Truyền thông được giao thẩm định kỹ thuật các dự án, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; bảo đảm việc triển khai phù hợp với khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh.
 
    Đến nay, Bình Dương đã có nhiều kết quả trong xây dựng chính quyền điện tử trong cơ quan Nhà nước. Cụ thể về hạ tầng kỹ thuật phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan hành chính các cấp được đầu tư khá đầy đủ. Tỉnh xây dựng được 2 trung tâm dữ liệu cho chính quyền điện tử và hạ tầng truyền dẫn của mạng TSLCD phủ đến cấp xã từ năm 2015; 100% cơ quan tỉnh, huyện, xã đã được đầu tư hoàn chỉnh hệ thống mạng nội bộ. Các trang thiết bị bảo đảm an toàn thông tin được đầu tư theo hướng chuyên dụng, hiện đại. Hệ thống thư điện tử công vụ hoạt động trên 6.900 hộp thư 5GB đã cấp; 94% cán bộ công chức thường xuyên sử dụng hộp thư công vụ cho công việc. Hội nghị truyền hình trực tuyến đã được đầu tư giai đoạn 1 tại 13 điểm cầu cấp tỉnh, tất cả các điểm cầu cấp huyện, cấp xã; đã mở rộng giai đoạn 2 để phủ sóng đến tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với 110 điểm cầu.
 
    Các phần mềm tác nghiệp cũng đã được các cơ quan triển khai phục vụ công tác tin học hóa nghiệp vụ, tiêu biểu như: Hệ thống thông tin đất đai của ngành tài nguyên và môi trường; phần mềm quản lý cán bộ công chức viên chức của ngành nội vụ; số hóa các dữ liệu của các ngành lao động - thương binh và xã hội, văn thư lưu trữ, tài nguyên - môi trường, kế hoạch và đầu tư, thư viện tỉnh; hệ thống thông tin quản lý CSDL doanh nghiệp của tỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện; hệ thống quản lý thông tin quy hoạch đô thị do Sở Xây dựng thực hiện; hệ thống thông tin quản lý CSDL ngành công thương; hệ thống thông tin quản lý dữ liệu ngành y tế (HIS); hệ thống thông tin quản lý ngành giáo dục - đào tạo…
 
    Cổng thông tin điện tử là kênh thông tin chính thức của chính quyền tỉnh, đạt 1 triệu lượt truy cập/năm. Năm 2017, 2018, Cổng thông tin điện tử Bình Dương được Bộ Thông tin và Truyền thông xếp hạng nằm trong top đầu 63 tỉnh, thành. Phần mềm “một cửa” điện tử được triển khai từ giai đoạn 2009 đến nay, liên tục được nâng cấp các tính năng để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hiện tại, phần mềm này đã được triển khai hoàn chỉnh thống nhất ở tất cả 20 sở, ngành, 9 UBND cấp huyện và 91 UBND cấp xã; cung cấp các tiện ích thực hiện các nghiệp vụ xử lý hồ sơ, phản hồi trạng thái qua tin nhắn, các ứng dụng Zalo hỗ trợ tra cứu thông tin hồ sơ phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.
 
    Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong. binhduong.gov.vn được xây dựng từ rất sớm và liên tục được nâng cấp đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của Chính phủ. Quan điểm cung cấp kênh thông tin lấy người dân làm trung tâm theo định hướng tối giản hóa, giúp người dân dễ dàng tìm kiếm, dễ sử dụng các chức năng phục vụ quá trình tương tác với cơ quan Nhà nước.
                                                                                 Thùy Linh
.