Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa: Đổi mới mô hình sinh hoạt tọa đàm

Thứ Bảy, 12/09/2020, 07:32 [GMT+7]
    Chiều ngày 08/9/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tổ chức tọa đàm về “Cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tăng cường công tác phối hợp, nâng cao chất lượng tham mưu, đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao”. Đồng chí Trần Việt Anh, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì tọa đàm. Tham dự buổi tọa đàm còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy và toàn thể cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
Quang cảnh buổi tọa đàm
Quang cảnh buổi tọa đàm
    Tại buổi tọa đàm, cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa đã sôi nổi trao đổi, thảo luận, làm rõ 4 chuyên đề đưa ra thảo luận nhằm nâng cao chất lượng tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; qua đó, cán bộ, công chức có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác, nắm chắc các quy trình nghiệp vụ, có kỹ năng thuyết trình tốt, thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, thể hiện tinh thần trách nhiệm của CBCC trong việc thực hiện phong trào thi đua: “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
    Kết thúc buổi tọa đàm, đồng chí Trần Việt Anh, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy đã biểu dương các tập thể, cá nhân tích cực tham gia thảo luận và trao tặng Giấy khen cho 02 cá nhân và 01 tập thể có nội dung thảo luận làm sáng tỏ những vấn đề đặt ra, có liên hệ  thực tiễn với đơn vị, bản thân và có một số kiến nghị, đề xuất phù hợp. Đồng thời, yêu cầu cán bộ công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ, giải pháp. Một là, Tích cực, chủ động nghiên cứu các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nghị quyết, chỉ thị, quy định liên quan đến lĩnh vực công tác để nâng cao nhận thức, chất lượng tham mưu; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính và chú trọng đổi mới lề lối, phương pháp làm việc theo hướng chuyên môn hóa, hiện đại hóa; bên cạnh đó, phải luôn nhận thức đúng đắn, sâu sắc về xây dựng đạo đức, phong cách cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy: "Trung thành, liêm chính, bản lĩnh, tận tụy, sáng tạo" theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Hai là, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 64/KH-BNCTU của Ban Nội chính Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chuyên đề năm 2020, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, cá nhân, bằng những kết quả và việc làm cụ thể, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao đạt chất lượng, hiệu quả. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Ba là, CBCC phải nắm vững các quy trình nghiệp vụ, quy trình các bước công việc khi thực hiện nhiệm vụ; theo dõi, nắm chắc tình hình địa phương, cơ sở; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan, chủ động đề xuất, tham mưu kịp thời đối với lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công, phụ trách, nâng cao hiệu quả chất lượng tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng. Bốn là, trong điều kiện cơ quan, đơn vị khó khăn về biên chế, đề nghị CBCC của Ban phát huy tình thần trách nhiệm, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị. 
Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa
.