Thừa Thiên Huế: Nâng cao hiệu quả các nhiệm vụ cải cách tư pháp

Thứ Năm, 12/09/2019, 16:36 [GMT+7]
    Ngay từ đầu năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã chủ động ban hành chương trình công tác, gắn với tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2019; tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ban hành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương.
 
    UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 223/KH-UBND và bản hướng dẫn, triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019, bám sát các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức 09 đợt bồi dưỡng, tập huấn cho 720 lượt người về nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật. Sở Tư pháp đã ban hành kết hoạch số 121/KH-STP về thực hiện Chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2019; trong đó, đưa nhiệm vụ thành lập chi bộ của Đoàn Luật sư tỉnh và tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế”; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”; thường xuyên hướng dẫn các phòng tư pháp tham mưu ủy ban nhân dân cùng cấp lồng ghép tổ chức tuyên truyền chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp trong công tác phổ biến pháp luật tại địa phương.
 
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Đoàn Luật sư tỉnh ký quy chế phối hợp về hoạt động hỗ trợ tư vấn pháp luật, phản biện xã hội, cung cấp dịch vụ pháp lý và phổ biến giáo dục pháp luật (tháng 8-2019)
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Đoàn Luật sư tỉnh ký quy chế phối hợp về hoạt động hỗ trợ tư vấn pháp luật, phản biện xã hội, cung cấp dịch vụ pháp lý và phổ biến giáo dục pháp luật (tháng 8-2019)
    Công tác thông tin, tuyên truyền thông qua các phiên tòa xét xử công khai tiếp tục được chú trọng. Các thẩm phán tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân tại các phiên tòa; phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường thông tin các phiên tòa hình sự, đặc biệt là các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm nhằm giáo dục, nâng cao sự hiểu biết của đông đảo quần chúng nhân dân và các quy định của pháp luật, từ đó có ý thức tôn trọng pháp luật, tin tưởng vào lẽ phải, công lý.
 
    Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tiến hành 02 cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 72-KH/TU về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp đối với Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông và Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lộc.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ công tác cải cách tư pháp, tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ của các cơ quan tư pháp; chú trọng nâng cao trách nhiệm của các tổ chức đảng và từng đảng viên trong các cơ quan tư pháp.
 
    Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh công tác bắt, giam, giữ, xử lý tội phạm; chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan điều tra hai cấp có nhiều chuyển biến tích cực không để xảy ra bức cung, nhục hình, oan sai, bỏ lọt tội phạm, vi phạm tố tụng; tiến độ xác minh, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm được đẩy mạnh. 
 
    Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; phối hợp với tòa án tổ chức 25 phiên tòa sơ thẩm để cán bộ, kiểm sát viên, thư ký tòa án, thẩm phát rút kinh nghiệm chung, nâng cao chất lượng xét hỏi, tranh tụng của kiểm sát viên, thẩm phán tại phiên tòa. 
 
    Tòa án nhân dân hai cấp đã nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án, giảm án quá hạn luật định; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức, điều hành phiên tòa, chú trọng nâng cao chất lượng tranh tụng theo tinh thần cải cách tư pháp; khắc phục, hạn chế các bản án bị sửa, hủy do lỗi chủ quan của thẩm phán; bản án tuyên không rõ ràng, gây khó khăn cho công tác thi hành án dân sự. 
 
    Cục Thi hành án dân sự đã chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải quyết hồ sơ thi hành án; chủ động phối hợp tổ chức cũng chế những trường hợp có điều kiện thi hành, nhưng đương sự cố tình chây ỳ. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các buổi làm việc với các cơ quan tố tụng nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều tra, truy tố các vụ việc, vụ án có liên quan đến tham nhũng đang còn tồn đọng; thực hiện Thi đua chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi tham nhũng vặt xảy ra trên địa bàn”. Đối với các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì tổ chức các cuộc họp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với Thanh tra tỉnh để thảo luận, xác định nguyên nhân, từ đó có giải pháp chung và cụ thể cho từng đơn vị để đẩy nhanh tiến độ điều tra, giải quyết dứt điểm.
Cù Tất Dũng
.