Hội nghị giao ban chuyên đề của Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy Cụm thi đua số IV - Ban Nội chính Trung ương

Thứ Ba, 02/04/2024, 17:15 [GMT+7]
    Vừa qua, tại tỉnh Bến Tre, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị chuyên đề Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy Cụm thi đua số IV/2024, với chủ đề “Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ Cơ quan Thường trực trong tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh ủy, thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát”.
 
    Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre; lãnh đạo các Vụ, đơn vị Ban Nội chính Trung ương và hơn 108 đại biểu đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy phía Nam thuộc Cụm thi đua số IV.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và các đồng chí chủ trì Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và các đồng chí chủ trì Hội nghị
    Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo về tình hình, kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy Cụm Thi đua số IV và thực hiện chức năng, nhiệm vụ Cơ quan Thường trực trong tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh ủy, thành ủy trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 và quý I/2024.
 
    Theo đó, từ năm 2023 đến nay, Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy trong Cụm đã nỗ lực, quyết tâm, triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là trong tham mưu và tổ chức triển khai, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hàng năm về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. 
 
    Thời gian qua, quán triệt nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, nhất là quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy Cụm Thi đua số IV đã triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 15-KH/BNCTW, ngày 25/5/2021 của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề “Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh” giai đoạn 2021-2025; trong năm 2023-2024, tập trung thi đua, thực hiện “Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ Cơ quan Thường trực trong tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh ủy, thành ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát” theo Kế hoạch số 05-KH/CTĐ.IV, ngày 26/02/2024 của Cụm Thi đua số IV nhằm đưa công tác kiểm tra, giám sát của Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy theo chức năng, nhiệm vụ và tham mưu Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ngày càng nghiêm túc, đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả hơn.

 

Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị
    Các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã chủ động theo dõi, nắm tình hình, hướng dẫn, đôn đốc, gắn với thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tại các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương. Chủ trì hoặc phối hợp tham mưu, giúp tỉnh ủy, thành ủy tổ chức 43 cuộc kiểm tra, giám sát; tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tiến hành 05 cuộc kiểm tra, giám sát, nắm tình hình, theo dõi, đôn đốc tại các cơ quan tư pháp, các quận, huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; phối hợp với Ủy ban Kiểm tra và các cơ quan có liên quan thực hiện 40 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; tập trung kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, nơi có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, những vụ việc nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm và các chuyên đề, vụ việc theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, các cơ quan chức năng ở Trung ương. Tham mưu các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tiến hành 82 cuộc kiểm tra, giám sát các lĩnh vực công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; qua đó, kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế; đã xử lý, kiến nghị kiểm điểm nhiều tổ chức đảng, đảng viên có hạn chế, khuyết điểm hoặc hành vi liên quan đến tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; việc chỉ đạo xử lý bảo đảm đồng bộ, nghiêm minh giữa kỷ luật Đảng với xử lý hành chính và xử lý hình sự đối với cán bộ, đảng viên vi phạm; đặc biệt, đã chỉ đạo xử lý nghiêm nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt của địa phương, cả đương chức và đã nghỉ hưu liên quan đến các vụ án, vụ việc theo đúng chỉ đạo của Trung ương “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.
 
    Tại Hội nghị, đại diện Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy đã thảo luận, phân tích, đánh giá các mặt ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân; đồng thời, rút ra một số bài học, khắc phục hạn chế, đề ra giải pháp, phương hướng thực hiện trong thời gian tới.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương thay mặt Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được trong hoạt động của Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy Cụm thi đua số IV trong công tác kiểm tra, giám sát và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ Cơ quan Thường trực trong tham mưu Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt, có nhiều tham luận chia sẻ được nhiều kinh nghiệm hay.
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị: Các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục bám sát vào mục đích, yêu cầu, nội dung Kế hoạch số 15-KH/BNCTW của Ban Nội chính Trung ương triển khai thực hiện bảo đảm thiết thực, có hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương. Phát huy vai trò, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy và hai Ban Chỉ đạo lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, các kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình kiểm tra, giám sát về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2024.
 
    Đổi mới nội dung, phương pháp, tăng cường trao đổi kinh nghiệm thi đua giữa các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy nhằm nâng cao hiệu quả tham mưu Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đưa công tác này tiếp tục đi vào nền nếp, chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa.
 
    Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, nhất là tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm. Rà soát, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của Trung ương; các Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; phấn đấu 100% các đơn vị Cụm Thi đua số IV hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu đã đề ra theo từng giai đoạn thi đua.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre trao Bằng khen của Ban Nội chính Trung ương cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác
Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre trao Bằng khen của Ban Nội chính Trung ương cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác
    Tại Hội nghị, Hội đồng thi đua - Khen thưởng Cụm thi đua số IV đã công bố quyết định khen thưởng cho 12 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện và tham mưu xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, các vấn đề phức tạp nổi cộm về an ninh trật tự giai đoạn 2021-2023. Ban Nội chính Trung ương trao kinh phí 80 triệu đồng cho tỉnh Bến Tre xây dựng 1 căn nhà Đại đoàn kết năm 2024.
P.V
 
.