Hòa Bình: Tăng cường sự lãnh đạo đối với việc nhân rộng mô hình "Nhà trường an toàn không có ma túy" trên địa bàn tỉnh

Thứ Năm, 08/08/2019, 16:27 [GMT+7]
    Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 26-05-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về tăng cường sự lãnh đạo đối với việc nhân rộng mô hình “Nhà trường an toàn không có ma túy” trên địa bàn tỉnh. Nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, hội đồng giáo dục, ban giám hiệu các nhà trường cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác phòng, chống ma túy nói chung, việc nhân rộng mô hình nhà trường an toàn không có ma túy nói riêng được nâng cao. Nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm, tình hình các nhà trường, cấp học; số lượng đơn vị mô hình nhà trường an toàn không có ma túy tiếp tục tăng, chất lượng, hiệu quả hoạt động các mô hình có nhiều chuyển biến tích cực. Người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đảng viên trong các cơ quan, trường học đã phát huy tốt vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chức năng tham mưu, tổ chức, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU. 
 
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
    Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Ủy Ban nhân dân tỉnh, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, gắn với thực hiện có hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, của các Bộ, ngành Trung ương, trọng tâm là: Chỉ thị số 21- CT/TW, ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01-12-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Đề án của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy tỉnh về xây dựng “Xã, phường không có tệ nạn ma túy”,… Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành liên quan đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. 
 
    Ngành giáo dục lồng ghép, triển khai các nội dung công tác phòng, chống tội phạm trong giảng dạy các môn giáo dục công dân, giáo dục đạo đức, giáo dục sức khỏe vào giờ sinh hoạt lớp; tổ chức tốt các hoạt động ngoại khoá giáo dục kỹ năng cho học sinh, sinh viên về chủ đề phòng, chống tội phạm, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma tuý, phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em. Các trường học đã xây dựng các panô, áp phích, tổ chức các buổi tuyên truyền, thi tiểu phẩm, tọa đàm, các hoạt động ngoại khóa với các nội dung phòng, chống ma túy, HIV, mại dâm và các tai, tệ nạn xã hội khác với các nội dung phong phú, sinh động. Đồng thời, làm tốt công tác vận động, tranh thủ sự ủng hộ của cha, mẹ học sinh và dư luận xã hội đối với công tác giáo dục phòng, chống tội phạm, phòng, chống tệ nạn xã hội trong học đường, quan tâm và thường xuyên phối hợp hội phụ huynh nắm tình hình tâm tư học sinh, phát hiện và chấn chỉnh, giáo dục kịp thời những biểu hiện “lệch lạc”, không để học sinh mắc tệ nạn xã hội; phối hợp tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong học đường. Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy nội dung phòng, chống tội phạm. Xây dựng và áp dụng chương trình giảng dạy và đào tạo về phòng, chống tội phạm cho học sinh, sinh viên, thực hiện chương trình Dân số - Môi trường và phòng, chống tội phạm trong Trường Cao đẳng sư phạm thành học phần bắt buộc, tăng thời lượng và thống nhất sử dụng tài liệu hướng dẫn giảng dạy học phần này. Đến nay, số học sinh được học những nội dung kiến thức trên trong các giờ học chính khoá và ngoại khoá đạt tỷ lệ 100%; khuyến khích học sinh phát huy chủ động, sáng tạo trong các hoạt động giáo dục phòng, chống tội phạm, tham gia đội ngũ cộng tác viên và Câu lạc bộ tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy.
 
    Công an tỉnh định kỳ hằng năm phối hợp tổ chức “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Tháng an toàn giao thông”,... hằng năm; phối hợp Cục V05 - Bộ Công an tổ chức thành công Hội nghị phát động phong trào toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật tại Phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình dưới hình thức “Phiên tòa giả định”, thu hút 1.000 người tham gia, được Bộ Công an đánh giá cao và chỉ đạo nhân rộng trên phạm vi toàn quốc; tổ chức điểm hội nghị tuyên truyền phòng chống ma túy tại xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu cho trên 800 quần chúng Nhân dân, giáo viên và học sinh; phối hợp với Trường THCS Ngô Quyền và Trung tâm Cai nghiện tỉnh tổ chức tuyên truyền cho 400 cán bộ, giáo viên và học sinh về tác hại của ma túy. 
 
    Hội phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho Hội viên Hội phụ nữ và học sinh, sinh viên xã Hang Kia, huyện Mai Châu. Công an tỉnh phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thành công điểm "Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2017 tại Trường THPT huyện Lạc Sơn. Cấp ủy đảng, ban giám hiệu các trường đã chủ động chỉ đạo các Tổ bảo vệ các trường học, Công đoàn, Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên tiền phong, các đội xung kích tự quản ở các ký túc xá học sinh, sinh viên, Hội cha mẹ học sinh phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc duy trì hoạt động mô hình “Nhà trường an toàn không có ma túy”, phối hợp quản lý giáo dục con em không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội.
 
    Đặc biệt, đã xây dựng, nhân rộng, duy trì hoạt động của 51 mô hình “Nhà trường an toàn không có ma túy” tại các trường trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các sở, ngành liên quan tuyên truyền, vận động các trường học đăng ký phấn đấu thực hiện tiêu chuẩn “Nhà trường an toàn về an ninh, trật tự”, đăng ký các danh hiệu phong trào thi đua Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đến nay, có 98% các đầu mối đơn vị, trường học cam kết thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma tuý, phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em, cam kết xây dựng trường học không có tội phạm.
 
    Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU những năm qua trên địa bàn tỉnh đã huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống ma túy trong học đường, góp phần giữ vững ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 
Đoàn Cần
 (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình)
 
.