Ban Nội chính Trung ương: Tuyển dụng công chức năm 2019

Thứ Tư, 12/06/2019, 16:43 [GMT+7]

    Căn cứ Kế hoạch số 151-KH/BNCTW ngày 31-5-2019 của Ban Nội chính Trung ương về tuyển dụng công chức năm 2019, Ban Nội chính Trung ương thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:

    Thời hạn nhận hồ sơ đến hết 31-8-2019 

Thông báo tuyển dụng tải tại đây

Trụ sở Ban Nội chính Trung ương
Trụ sở Ban Nội chính Trung ương

 

.