Phiên thứ 4 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình

Thứ Sáu, 13/10/2023, 14:41 [GMT+7]
    Sáng 12/10/2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Quảng Bình họp Phiên thứ 4 dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh. Tham dự có các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Chỉ đạo tỉnh; đại diện Lãnh đạo Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; cán bộ, chuyên viên Phòng theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng Ban Nội chính Tỉnh ủy và đại diện Ban Nội chính Trung ương.
 
    Tại Phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thống nhất đánh giá, trong quý III/2023, hoạt động của Ban Chỉ đạo đi vào nền nếp; các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các kết luận của Trung ương và địa phương. Công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực được chỉ đạo quyết liệt, công tác thẩm định, định giá đã được tháo gỡ dần những khó khăn, vướng mắc nhất là những vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương duy trì được hiệu quả; xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
     
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh và các cơ quan tố tụng tỉnh đã chủ động, kịp thời tham mưu bổ sung các vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Duy trì thường xuyên vai trò lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tạo niềm tin cho Nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Vũ Đại Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tập trung thực hiện, hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh; kiến nghị cụ thể, kịp thời đối với Trung ương về những vấn đề khó khăn, vướng mắc tại địa phương, những vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm.
 
    Đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo, đồng chí yêu cầu các cơ quan tố tụng tỉnh, các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình để kịp thời, chủ động hoàn thành dứt điểm các nội dung công việc đã được giao.
Anh Tâm
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình)
.