Ban Nội chính Trung ương: Đại hội Chi bộ Vụ Địa phương III lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2022

Thứ Ba, 05/05/2020, 09:07 [GMT+7]
    Ngày 04/5, Chi bộ Vụ Địa phương III - Ban Nội chính Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ ba, nhiệm kỳ 2020-2022. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Chuyên viên chính, Văn phòng Đảng bộ cơ quan Ban Nội chính Trung ương và các đồng chí đảng viên trong Chi bộ Vụ Địa phương III. 
 
    Đại hội đã thông qua nội dung, chương trình, nội quy, quy chế làm việc; trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020-2022… Theo báo cáo tại Đại hội, Chi bộ Vụ Địa phương III, nhiệm kỳ 2017-2020 đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp lãnh đạo Ban hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp tại 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở phía Nam. Chi bộ thực hiện khá toàn diện các mặt công tác xây dựng đảng, phát huy vai trò lãnh đạo việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ, đơn vị; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Chi bộ thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác phát triển đảng viên, sinh hoạt các chuyên đề theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)…
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ cơ quan, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc mừng các đồng chí được bầu vào cấp ủy Chi bộ Vụ địa phương III, nhiệm kỳ 2020-2022.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ cơ quan, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chúc mừng các đồng chí được bầu vào cấp ủy Chi bộ Vụ địa phương III, nhiệm kỳ 2020-2022.
    Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ cơ quan, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhất trí và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Chi bộ Vụ Địa phương III. Đồng chí đánh giá và ghi nhận những kết quả chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020; báo cáo đã đánh giá sâu và khá toàn diện các mặt công tác; chi bộ đã đạt được nhiều kết quả, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu; công tác xây dựng đảng được đảm bảo hiệu quả. 
 
    Về phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020-2022, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ cơ quan lưu ý một số nhiệm vụ lớn, trọng tâm như: Tiếp tục tập trung lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng trong Chi bộ; thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao năng lực, sức lãnh đạo của cấp ủy; tham mưu tích cực, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, công tác theo dõi địa bàn; chú ý nắm tình hình để tham mưu lãnh đạo Ban có ý kiến về công tác nhân sự, góp ý văn kiện và báo cáo kết quả Đại hội đảng các tỉnh phía Nam; quan tâm công tác tổ chức và phát triển cán bộ; chi bộ tiếp tục tạo sự đồng thuận, thống nhất cao để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị; làm cầu nối quan trọng của lãnh đạo Ban, của Đảng bộ cơ quan Ban Nội chính Trung ương đối với các tỉnh phía Nam.
 
    Đại hội đã bầu Chi ủy gồm 03 đồng chí và bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ. Theo đó, đồng chí Phan Bá, Vụ trưởng được bầu giữ chức Bí thư và đồng chí Trần Hoàng Kiếm, Phó Vụ trưởng được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội đã thông qua Nghị quyết và xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022.
Nguyễn Trịnh Hoàn
.