Dự kiến đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho các cá nhân thuộc Ban Nội chính Trung ương

Thứ Sáu, 13/03/2020, 15:36 [GMT+7]
    Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và nghị định số 91/2017/DD-CP, ngày 30/7/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật thi đua, khen thưởng; căn cứ quá trình công tác của các cá nhân và xét đề nghị của các vụ đơn vị, Ban Nội chính Trung  ương  dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ xét đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động cho các cá nhân sau: 
 
    1. Đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì đối với đồng chí Trịnh Xuân Toản, Ủy viên chuyên trách kiêm Trưởng ban Thư ký Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.
 
    2. Đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng ba đối với đồng chí Trần Quang Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng và đồng chí Bùi Hữu Trụ, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi xử lý các xụ án, vụ việc. 
   
    Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng, Ban Nội chính Trung ương thông tin nhằm thực hiện quy trình khen thưởng cấp Nhà nước theo đúng quy định.
Nguyễn Văn Toàn
(Ban Nội chính Trung ương)
.