Ban Nội chính Trung ương: Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2022

Thứ Tư, 06/05/2020, 22:44 [GMT+7]
    Chiều 06/5/2020, Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2022. Dự Đại hội có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Tường Thuật, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương; đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên Ban Nội chính Trung ương và 07 đảng viên thuộc Chi bộ Vụ Tổ chức – Cán bộ dự Đại hội. 
 
Đoàn chủ tịch Đại hội
Đoàn chủ tịch Đại hội
    Trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của Chi bộ Vụ Tổ chức – Cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực; thể hiện rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ theo quy định; chất lượng chi bộ được nâng lên; sinh hoạt chi bộ từng bước đi vào nền nếp, có bài bản; nội dung được chuẩn bị kỹ, chu đáo; quy trình, các bước sinh hoạt đã bám sát và thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các nguyên tắc trong Đảng được bảo đảm và thực hiện nghiêm túc, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đã tạo được môi trường, không khí sinh hoạt cởi mở; tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của đảng viên được cấp ủy chi bộ, lãnh đạo đơn vị phối hợp giải quyết thấu tình, đạt lý, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đoàn kết; vững vàng về tư tưởng chính trị, có phẩm chất tốt về đạo đức, lối sống; yên tâm, hăng hái trong công tác và gương mẫu trong cuộc sống; hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đề ra; Chi bộ, tập thể đơn vị và 100% cán bộ, đảng viên, công chức hằng năm được đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và bảo đảm tỷ lệ 15% đảng viên, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
    Tuy nhiên, chất lượng tham mưu, tiến độ hoàn thành một số nhiệm vụ chính trị đôi khi còn chậm so với yêu cầu kế hoạch; nội dung sinh hoạt định kỳ chưa phong phú, đa dạng; số buổi sinh hoạt chuyên đề và kiểm tra chuyên đề đối với đảng viên còn ít.
 
    Tại Đại hội, đảng viên Chi bộ đã đánh giá, góp ý dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2022; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý các dự thảo Báo cáo chính trị, văn kiện Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành trình Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Nội chính Trung ương lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ 2020-2022 Chi bộ phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên trong chi bộ tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Chi bộ, tập thể Vụ Tổ chức - Cán bộ phấn đấu đạt mức xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó, có năm chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị đạt tập thể lao động xuất sắc, 100% cán bộ, đảng viên, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, bảo đảm tỷ lệ đảng viên, công chức hoàn thành xuất sắc và có chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
 
Đồng chí Nguyễn Tường Thuật, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Nguyễn Tường Thuật, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
    Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Nguyễn Tường Thuật, Ủy viên Ban Thường vụ đánh giá các đồng chí trong chi ủy Vụ Tổ chức – Cán bộ gương mẫu, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao; phối hợp tốt với lãnh đạo Vụ để xây dựng Kế hoạch hằng năm, Chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng và Đảng ủy… Nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Chi bộ Vụ Tổ chức – Cán bộ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua; tập trung các nhiệm vụ trọng tâm, như: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhất là trong công tác tham mưu 10 nhóm nhiệm vụ giúp lãnh đạo Ban và cơ quan; Ban chi ủy, lãnh đạo Vụ cần gương mẫu, tinh thần trách nhiệm với công việc, trong chấp hành nguyên tắc Đảng, ý thức kỷ luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ đi liền với tăng cường trách nhiệm của mỗi đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ… Đồng chí đề nghị, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, khách quan, công tâm, tham gia thảo luận và lựa chọn các đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để bầu vào Ban chi ủy mới đúng yêu cầu về số lượng, cơ cấu để thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.
 
Các đồng chí: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Tường Thuật, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan tặng hoa chúc mừng Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức – Cán bộ nhiệm kỳ 2020-2022
Các đồng chí: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Tường Thuật, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan tặng hoa chúc mừng Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức – Cán bộ nhiệm kỳ 2020-2022
    Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ, chu đáo các tài liệu phục vụ Đại hội, đại biểu tham gia ý kiến thẳng thắn, tâm huyết; tập thể Chi bộ Vụ Tổ chức – Cán bộ là tập thể đoàn kết, cộng sự, chia sẻ, gương mẫu, giữ gìn, trách nhiệm, nỗ lực và cố gắng cao; tuy cán bộ ít, công việc nhiều song đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ với chất lượng ngày càng nâng cao. Nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị: (1) Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt Quyết định 216-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị; cụ thể, xác định đúng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế cho từng đơn vị thuộc Ban; (2) Tham mưu tuyển chọn, sàng lọc, sắp xếp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức của Ban; (3) Tham mưu bổ sung, hoàn thiện các quy chế của Ban trong công tác tổ chức – cán bộ, như: Quy chế tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ, thi đua khen thưởng, giữ vững kỷ cương, lề lối làm việc…; (4) Tham mưu thực hiện đúng, kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ công chức; (5) Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức thuộc Vụ thực sự gương mẫu, chủ động, chuyên nghiệp, công bằng, công tâm và khách quan. 
 
    Đại hội trực tiếp bầu đồng chí Nguyễn Đại Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Ban Nội chính Trung ương giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Hoàng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ giữ chức Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; 100% đại biểu dự Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.
Đặng Phước
.