Ban Nội chính Trung ương: Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Tư, 01/04/2020, 09:58 [GMT+7]
    Ngày 31/3/2020, Ban Nội chính Trung ương đã ban hành Công văn số 5209-CV/BNCTW về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
 
    Theo đó, Ban Nội chính Trung ương yêu cầu cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan thực hiện chế độ làm việc trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch bệnh từ ngày 01/4 đến ngày 15/4 như sau: Tùy theo yêu cầu công việc của từng đơn vị mà đồng chí Vụ trưởng các Vụ, đơn vị quyết định số lượng cán bộ, công chức làm việc tại cơ quan và làm việc tại nhà. Đối với những người làm việc tại nhà có trách nhiệm bảo mật tài liệu, chất lượng công việc, khi có yêu cầu phải đến cơ quan.
 
    Cán bộ làm việc tại cơ quan hạn chế giao tiếp trực tiếp, tránh tụ tập đông người; giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp.
 
    Ban Nội chính Trung ương yêu cầu cán bộ, công chức bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc. Thực hiện nghiêm quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch; quy định của ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của cơ quan.
Thu Huyền

 

.