Ban Nội chính Trung ương: Đại hội Chi bộ Vụ Địa phương I lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2022

Thứ Năm, 07/05/2020, 16:40 [GMT+7]
    Sáng 07/5/2020, Chi bộ Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2022. Dự, chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương và 08 đảng viên trong Chi bộ Vụ Địa phương I.
 
Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội
    Dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020 của Chi bộ Vụ Địa phương I, cho thấy: Chi bộ luôn phấn đấu xây dựng một tập thể đoàn kết; cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác; đã kịp thời tham mưu một số văn bản hướng dẫn, triển khai các văn bản, quy định mới của Đảng và Nhà nước trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; hoàn thành xây dựng Tài liệu tập huấn nghiệp vụ, tham mưu tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy toàn quốc; công tác theo dõi địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực; có nhiều báo cáo chất lượng, tính tham mưu cao, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tại địa phương... 
 
    Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị chủ động khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt Chương trình công tác năm 2017, 2018, 2019. Chi ủy luôn chủ động, tích cực phối hợp với lãnh đạo Vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao thông qua Quy chế phối hợp đã được ban hành ngay từ đầu nhiệm kỳ. Lãnh đạo Chi bộ hoàn thành đầy đủ công tác đảng vụ theo quy định. Kết quả, trong 02 năm 2017, 2018 đã được công nhận là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2019 được tặng Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương do có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác, Chi bộ được công nhận danh danh hiệu "Chi bộ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu"; 100% đảng viên của Chi bộ đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; một số cá nhân được xét khen thưởng ở các mức khác nhau.
 
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
    Đại hội đã thảo luận, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020; góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị của Đảng bộ Cơ quan Ban Nội chính Trung ương lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025 và Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII của Đảng; đồng thời, nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 với một số nội dung trọng tâm, như: (1) Lãnh đạo cán bộ, đảng viên học tập và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; hướng dẫn và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; chương trình công tác của Đảng ủy cơ quan; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; chú trọng nâng cao chất lượng công tác, đổi mới phương thức sinh hoạt của Chi bộ phù hợp với tình hình thực tiễn và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; (2) Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên; chủ động làm tốt công tác tư tưởng từ sinh hoạt Chi bộ; (3) Tăng cường công tác thông tin; công tác giáo dục lý luận chính trị, nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ chính trị cho cán bộ, đảng viên; có kế hoạch đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị đối với từng đảng viên; tăng cường sự phối hợp trong công tác, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong Chi bộ nhằm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của Đảng uỷ Cơ quan Ban Nội chính Trung ương; (4) Cải tiến phương thức sinh hoạt phù hợp với tính chất và đặc thù của Chi bộ; nghiên cứu xây dựng một số chuyên đề liên quan đến công tác chuyên môn của đơn vị; tăng cường phối hợp, tháo gỡ vướng mắc và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong công tác chuyên môn; (5) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ; trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ và nhiệm vụ của người đảng viên; duy trì thực hiện tốt công tác phân công nhiệm vụ và quản lý đảng viên theo quy định; (6) Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên; xây dựng mối quan hệ, phối hợp công tác giữa cấp ủy với lãnh đạo Vụ, tổ chức và thực hiện tốt các phong trào thi đua của Vụ; lãnh đạo tổ chức công đoàn hoàn thành tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ theo quy định…
 
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
    Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự chuẩn bị Đại hội của Vụ Địa phương I đúng theo chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên. Đồng chí đề nghị, Ban Chi ủy Vụ Địa phương I, nhiệm kỳ 2020-2022 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022; đồng chí lưu ý, trong nhiệm kỳ tới cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, hấp dẫn, gần gũi, lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng, đảng viên trong Chi bộ; nâng cao trách nhiệm góp ý tự phê bình và phê bình, có hình thức khen, thưởng những đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngược lại phải có hình thức kỷ luật nếu đảng viên vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ; xây dựng Chi bộ Vụ Địa phương I thành Chi bộ kiểu mẫu để nhân rộng trong đảng bộ Cơ quan Ban Nội chính Trung ương; mỗi đảng viên cần đổi mới sáng tạo trong công việc, nâng cao trình độ, chất lượng chuyên môn; lãnh đạo Chi bộ, lãnh đạo Vụ và mỗi đảng viên cần gương mẫu, có tâm, có tầm; tham gia trách nhiệm với nhiệm vụ của Vụ, đơn vị thuộc Ban…
 
 Lãnh đạo Ban tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Vụ Địa phương I
Lãnh đạo Ban tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Vụ Địa phương I
    Đồng chí đề nghị, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, khách quan, công tâm lựa chọn các đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để bầu vào Ban chi ủy mới đúng yêu cầu về số lượng, cơ cấu để thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.
 
    Đại hội đã bầu Ban Chi ủy gồm 03 đồng chí: Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng; Lê Hồng Khang, Phó Vụ trưởng; Bùi Thị Bích Liên, Chuyên viên chính; trực tiếp bầu đồng chí Nguyễn Xuân Trường giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Lê Hồng Khang giữ chức Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; 100% đại biểu dự Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.
Đặng Phước
.