Ban Nội chính Trung ương: Triển khai Quyết định của Bộ Chính trị

Thứ Bảy, 14/03/2020, 18:19 [GMT+7]
    Chiều 12/3/2020, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 216-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương: Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng; Phạm Gia Túc; Nguyễn Thanh Hải; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Ban Nội chính Trung ương được tái lập theo Quyết định số 158-QĐ/TW ngày 28/12/2012 của Bộ Chính trị; sau 8 năm hoạt động, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, ngày 02/01/2020 Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 216-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương (thay thế Quyết định số 159-QĐ/TW ngày 28/12/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương).
 
    Tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã quán triệt  những nội dung mới được bổ sung so với Quyết định số 159-QĐ/TW ngày 28/12/2012 của Bộ Chính trị.
 
    Về chức năng: Ban Nội chính Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội chính của Đảng, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
    Về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy có một số nội dung mới, đó là: 
 
    (1) Nghiên cứu, đề xuất, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát, thẩm định các đề án, văn bản, công việc trong lĩnh vực cải cách tư pháp. 
 
    (2) Chủ trì hoặc phối hợp nghiên cứu, tham mưu một số chủ trương, chính sách lớn về an ninh quốc gia, PCTN và cải cách tư pháp.
 
    (3) Phối hợp nghiên cứu, tham mưu về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nội chính: Viện kiểm sát, Tòa án, Tư pháp, Thanh tra, Công an, Quân đội (không chỉ riêng các cơ quan có chức năng tư pháp trong Công an, Quân đội), Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và một số cơ quan, tổ chức có liên quan trong lĩnh vực nội chính, tư pháp ở Trung ương.
 
    (4) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo quy định.
 
    (5) Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng lý luận về công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp.
 
    (6) Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm thuộc lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng cho đại diện lãnh đạo 2 đơn vị mới thành lập
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng cho đại diện lãnh đạo 2 đơn vị mới thành lập
    (7) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở các cơ quan nội chính, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
 
    (8) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc xử lý một số vụ việc, vụ án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao.
 
    (9) Chủ trì hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy và đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp của các cấp ủy, tổ chức đảng; tham gia về phương hướng, nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp của các tỉnh ủy, thành ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương.
 
    (10) Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan thẩm định, tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với các chức danh cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và các chức danh khác theo quy định.
 
    (11) Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Ban Nội chính Trung ương được quyền:
 
    - Yêu cầu các cơ quan nội chính, tư pháp Trung ương và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương báo cáo định kỳ hoặc đột xuất để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan làm việc, báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ. 
 
    - Tham dự các phiên họp của các tỉnh uỷ, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương có nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính Trung ương.
 
    (12) Về tổ chức bộ máy: Bộ Chính trị đồng ý thành lập mới Vụ theo dõi địa bàn khu vực Miền Trung và Tây Nguyên (Vụ Địa phương II) và Vụ Cải cách tư pháp (trên cơ sở hợp nhất 4 đơn vị của Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương). 
 
    Tại Hội nghị, Ban Nội chính Trung ương công bố quyết định thành lập 02 đơn vị mới; quyết định điều động, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo và công chức đối vớiVụ Cải cách tư pháp và Vụ Địa phương II. Thay mặt lãnh đạo Ban, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu cán bộ các vụ, đơn vị của Ban Nội chính Trung ương nói chung, nhất là 2 đơn vị mới nói riêng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe, học hỏi, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đặng Phước
.