Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản mới liên quan đến công tác Nội chính Đảng

Thứ Sáu, 03/12/2021, 08:37 [GMT+7]
    Sáng ngày 02/12/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy: Quyết định số 1495-QĐ/TU, ngày 12/8/2021 của Thành ủy về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Thành ủy; Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc ban hành Quy định xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo; Quy định số 2780-QĐ/TU, ngày 23/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp công dân, đối thoại với dân và xử lý các đơn, thư gửi đến Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Tham dự hội nghị tại điểm cầu thành phố có đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương II, Ban Nội chính Trung ương; Vụ Địa phương V, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Vụ Địa phương II, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố; bí thư các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, thủ trưởng các sở, ban, ngành và tương đương. Ngoài ra, tại các điểm cầu các quận, huyện do Thường trực các Quận ủy, Huyện ủy triệu tập các thành phần có liên quan tham dự hội nghị.
 
    Tại Hội nghị đồng chí Võ Công Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy quán triệt tính cấp thiết cũng như một số nội dung mới, nội dung chính của các văn bản trên; đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố trao đổi một số kinh nghiệm trong công tác tiếp công dân. Trong thời gian qua, công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý đơn, thư còn một số hạn chế nhất định cần phải tập trung rà soát, hoàn thiện, trong đó hạn chế cơ bản là quy trình, trình tự công tác chuẩn bị cho cuộc tiếp dân; bố trí địa điểm tiếp công dân hết sức thuận lợi và các trang thiết bị cần thiết phục vụ tiếp công dân; đồng chí thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố trao đổi một số vấn đề thực tiễn công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thành phố; đồng chí Phan Thanh Long, Thành ủy viên, Chánh Thanh tra thành phố trao đổi, chia sẽ một số giải pháp về triển khai cập nhật kết quả xử lý đơn thư vào Phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu đơn, thư liên thông của thành phố.
 
    Kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt và ban hành văn bản triển khai cụ thể hóa các văn bản mới của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đến cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ liên quan đến các lĩnh vực được quy định tại các văn bản trên.
Huỳnh Văn Thắng
(Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng)
.