Điểm báo tuần số 344 từ ngày 02-12 đến ngày 07-12 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 09/12/2019, 15:05 [GMT+7]
    CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Thanh tra, Công lý, Nhà báo và Công luận,   Biên Phòng, Hải Quan, Tiền Phong, Tài Nguyên và Môi trường, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, An ninh Thủ đô, Tuổi Trẻ, Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (02-12) đồng loạt đưa tin, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2019 và thông qua dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị. Năm 2019, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, có nhiều khó khăn thách thức, song Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy và đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì luôn đoàn kết, tích cực, chủ động bám sát thực tiễn, đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ các mặt công tác quốc phòng, quân sự. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, nhạy bén, hiệu quả các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động bất ngờ về chiến lược. Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019; chủ động, nhạy bén nắm, dự báo sớm và đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ. Toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và các địa bàn trọng điểm, chiến lược; bảo đảm an toàn hoạt động kinh tế biển; sẵn sàng xử lý thắng lợi các tình huống… Bộ Quốc phòng chủ động phối hợp các ban, bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về khu vực phòng thủ, về quản lý, sử dụng đất quốc phòng; chỉ đạo chuẩn bị thật tốt mọi mặt, nhất là báo cáo chính trị và nhân sự tham gia cấp ủy; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 11, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Bộ Quốc phòng cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020 và những năm tiếp theo.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân Dân, Công an nhân dân, Tiền Phong, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, An ninh Thủ đô, Thanh Niên, Đài TNVN, TTXVN (02-12) đưa tin, Đoàn kiểm tra số 1 của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an làm trưởng đoàn, đến kiểm tra công tác năm 2019 tại Công an TP. Hồ Chí Minh. Phát biểu ý kiến tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, để tiếp tục giữ vững an ninh trật tự, Công an TP Hồ Chí Minh cần chủ động trên các mặt công tác công an; triển khai các chủ trương, giải pháp, phương án phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự có thể xảy ra. Xây dựng các phương án, kế hoạch cụ thể, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện diễn ra trên địa bàn. Thực hiện các giải pháp trong phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh chống tội phạm; có giải pháp thực chất để làm giảm tội phạm hình sự, ngăn chặn các vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Nâng tỷ lệ việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh. Cùng với đó, Công an TP Hồ Chí Minh cần làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền trong việc xác định trách nhiệm của các cấp, các ngành để nâng cao hiệu quả phòng ngừa xã hội…
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Pháp luật Việt Nam, Công lý, Nhà báo và Công luận, Tiền Phong, Sài Gòn giải phóng, Thanh Niên, Đài TNVN, TTXVN (03-12) phản ánh các nội dung Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 11, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2019 và thời gian tiếp theo.Về kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 11/2019 và từ đầu năm đến nay, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu cơ bản hoàn thành 15 trong số 17 đề án, nhiệm vụ (chiếm khoảng 88,02%) theo Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện; các cấp ủy đã nghiêm túc triển khai, quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp. Ban Tổ chức Trung ương kịp thời ban hành Công văn số 9.723 hướng dẫn bổ sung về thời điểm thực hiện số lượng cấp ủy viên đối với những nơi sáp nhập, hợp nhất đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện và tương đương nêu tại Hướng dẫn số 26. Tiếp tục tham mưu hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác nhân sự Đại hội XII của Đảng và phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các báo cáo về tình hình cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; đề xuất nhân sự các địa phương, ban, bộ, ngành cơ quan ở Trung ương... làm cơ sở chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới và các nhiệm kỳ tiếp theo.Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cần nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của Quy định nhằm triển khai có hiệu quả; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyền lực trong công tác cán bộ, phát hiện kịp thời những hiện tượng tiêu cực; tập trung giải quyết tình trạng mất đoàn kết nội bộ hoặc đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm, có vấn đề phức tạp nảy sinh, những bức xúc mà đảng viên và nhân dân phản ánh; xây dựng, thực hiện đoàn kết thống nhất trong đảng.Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đối với nhiệm vụ sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy, các đơn vị tích cực rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là các cơ quan hợp nhất, sáp nhập; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Kịp thời làm công tác tư tưởng, giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng chịu tác động trực tiếp bởi việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế...
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Thanh Hóa, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (04-12) cho biết, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 35-NQ/TW "về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng chúc mừng tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các chỉ tiêu về lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội... đều đạt cao hơn so với kế hoạch đề ra. Vốn đầu tư ngoài ngân sách chiếm tới 85%. Năm 2019 thông tin xấu độc, bôi nhọ lãnh đạo Ðảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã giảm mạnh. Tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện khá tốt việc sáp nhập thôn, xã, qua đó giảm 1.578 thôn, tổ dân phố (giảm 26,4%), hoàn thành các bước, quy trình sắp xếp lại 143 đơn vị hành chính cấp xã thành 67 đơn vị hành chính, giảm 76 đơn vị; chủ động, sáng tạo trong công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Ðồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục kiên trì thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Ðể chuẩn bị cho Ðại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Thanh Hóa cần tổng kết thực tiễn ở các địa phương, chú trọng công tác tuyên truyền; các nghị quyết ban hành phải giải quyết được các vấn đề đặt ra từ thực tiễn; quan tâm đến triển khai nghị quyết, công tác cán bộ sau đại hội...
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Lao Động, Đại đoàn kết, Công lý, Pháp luật Việt Nam, Tiền Phong, Sài Gòn giải phóng, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Nhà báo và Công luận, Tuổi Trẻ, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (05-12) đưa tin, Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị cho ý kiến về các văn bản Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75; đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an năm 2019; xác định mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ giải pháp công tác Công an năm 2020; sơ kết việc thực hiện nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sơ kết các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân. Tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của lực lượng Công an Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình ổn định, an ninh, an toàn, lành mạnh cho phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định lực lượng Công an nhân dân thực hiện mô hình tổ chức mới đã mang lại hiệu quả rõ rệt các mặt công tác, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đã nắm bắt vấn đề sâu hơn, kỹ hơn, toàn diện hơn, chỉ đạo kịp thời hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu, thời gian tới, Đảng ủy Công an Trung ương cần tiếp tục quyết liệt hơn nữa trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, bám sát chủ trương "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở"; Cần thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sỹ, có chính sách phù hợp, kịp thời thăm hỏi, động viên đối với cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an không những phải tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp trong Công an nhân dân mà phải phát huy tốt vai trò tham mưu, nòng cốt trong bảo đảm an ninh, an toàn và đóng vai trò tích cực vào thành công của Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Lực lượng công an phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng và các cấp ủy làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để những cán bộ, đảng viên vi phạm tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắc, điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật được cơ cấu vào cấp ủy nhiệm kỳ mới hoặc đi dự Đại hội cấp trên.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Đắk Nông, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Thanh tra, Sài Gòn giải phóng, Dân trí, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (05-12) phản ánh nội dung làm việc Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông và Bình Phước để thông qua dự thảo báo cáo về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thống nhất hành động trong thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương. Cùng với đó, đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, rà soát nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tỉnh phải quyết liệt hơn nữa để sắp xếp bộ máy từ bên trong, nghiêm túc tinh giản biên chế đúng lộ trình, đúng đối tượng. Có cách thi tuyển cạnh tranh về cán bộ quản lý; bảo đảm cơ cấu tổ chức cán bộ cho nhiệm kỳ tới. Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước, đồng chí Vương Ðình Huệ đánh giá cao quyết tâm của tỉnh, thực hiện các nghị quyết của Trung ương với các mục tiêu, nhiệm vụ rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tính đồng thuận cao. Ðiểm sáng là tỉnh coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ dưới 40 tuổi, cán bộ nữ, là đồng bào dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện nhiều nội dung thí điểm của Nghị quyết số 26-NQ/TW. Tỉnh cũng thực hiện tốt các Nghị quyết số 18 và số 19 của Trung ương; qua đó chủ động rà soát, bổ sung kịp thời các quy định về công tác tổ chức, bộ máy cán bộ; chuẩn bị đề án nhân sự đúng yêu cầu cho đại hội đảng bộ các cấp của tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thời gian tới tỉnh Bình Phước tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về các nghị quyết của Ðảng; thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ cần bảo đảm cơ cấu về giới, dân tộc, độ tuổi, chống hiện tượng chạy chức, chạy quyền trong đội ngũ cán bộ.
 
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Bảo vệ pháp luật, Tiền Phong, Giao Thông, Thanh Niên, Gia đình và Xã hội, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Người lao động, VietnamNet, Đài TNVN, TTXVN (02-12) thông tin từ Cơ quan Điều tra - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, đã bắt quả tang đại úy Nguyễn Minh Bá, Điều tra viên thuộc Đội Điều tra Tổng hợp - Công an huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre đang nhận 15 triệu đồng của một đương sự. Trước đó, điều tra viên Nguyễn Minh Bá được đơn vị phân công điều tra một vụ tai nạn giao thông gây chết người xảy ra trên địa bàn huyện Giồng Trôm. Sau khi hoàn tất công tác điều tra, hồ sơ đã chuyển sang Toà án nhân dân huyện Giồng Trôm để chuẩn bị đưa ra xét xử, Nguyễn Minh Bá gợi ý với gia đình người gây tai nạn giao thông đưa 15 triệu đồng để lo lót Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo. Cơ quan điều tra - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đang điều tra, làm rõ vụ việc.
 
    Báo Nhân Dân, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệp pháp luật, Đắk Nông, Tài nguyên và Môi trường, Sài Gòn giải phóng, Thanh Niên, Dân trí, VietnamNet, Đài TNVN (03-12)  cho biết, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành cáo trạng truy tố 09 bị can nguyên là cán bộ xã, cán bộ huyện Tuy Đức về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Trong số các đối tượng bị truy, có: Phạm Ngọc Kha, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường; Lang Văn Khang, nguyên Trưởng Phòng Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn, nguyên Chủ tịch UBND xã Đắk Búk So; Nguyễn Thành Trí, nguyên Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Tâm; Nguyễn Hữu Sơn, nguyên Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Thành Tuân, nguyên Chủ tịch UBND xã Đắk R’Tíh. Theo cáo trạng, 09 bị can trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để lập hồ sơ, tham mưu các thủ tục trái quy định để UBND huyện Tuy Đức ra quyết định giao đất cho ông Đinh Văn Anh với tổng diện tích 15,7 héc ta, gây thiệt hại của Nhà nước gần 2,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các bị can lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham mưu cấp cho nhiều cán bộ, nhân viên, người nhà của UBND huyện Tuy Đức, trong đó có cả các cá nhân là bị can hiện nay.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Chính phủ, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Quân đội nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Sóc Trăng, Quảng Ngãi, Tiền Phong, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (03-12) đưa tin, trong tuần, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng và Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019. Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị Tỉnh ủy Sóc Trăng tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, trước hết là vai trò nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng. Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy chính quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, liêm khiết, năng lực và uy tín, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; chú trọng xem xét, trả lời yêu cầu, kiến nghị của cử tri đúng pháp luật. Tại buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về phòng chống tham nhũng trong đội ngũ đoàn viên, thanh niên và coi đây là lực lượng xung kích đối với công tác phòng, chống tham nhũng. Trung ương Đoàn cần tiếp tục chỉ đạo và huy động sự vào cuộc kịp thời của hệ thống báo chí của Trung ương đoàn trong phát hiện, phản ánh những hiện tượng tham nhũng. Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Đoàn công tác triển khai kế hoạch kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ tại tỉnh Quảng Ngãi. Theo kế hoạch, Đoàn sẽ làm việc với 11 cơ quan, đơn vị, cấp ủy gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Hải quan tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính và Thành ủy Quảng Ngãi để kiểm tra các nội dung: hồ sơ, thống kê kết quả xử lý, các kết luận liên quan đến thông tin tố giác tội phạm từ tháng 1/2016 đến tháng 6/2019.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Đại biểu Nhân Dân, Nhân Dân, Lao Động, Thanh tra, Nhà báo và Công luận, Tài nguyên và Môi trường, Xây Dựng, Hà Nội mới, Người lao động, Thanh Niên,  Đài TNVN, TTXVN (04-12) cho biết, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị khu vực lần thứ 10 sáng kiến chống tham nhũng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Hội nghị bao gồm 4 sự kiện chính: Cuộc họp về thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh (BI); Cuộc họp Mạng lưới Liêm chính công (PIN) lần thứ 3; Cuộc họp Ban điều hành Sáng kiến lần thứ 23; Phiên họp Cấp cao của Hội nghị Khu vực lần thứ 10 và Lễ bế mạc Hội nghị. Các cuộc họp về thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh được kỳ vọng là cơ hội quý báu để các bên liên quan cùng chia sẻ về góc nhìn của doanh nghiệp trước thực trạng tham nhũng trong các dự án cơ sở hạ tầng, nguyên nhân, những nỗ lực tuân thủ, những khó khăn, thách thức và bài học kinh nghiệm thực tiễn tốt, để từ đó tìm ra những giải pháp đồng bộ và toàn diện để tăng cường tính liêm chính trong các dự án cơ sở hạ tầng ở khu vực châu Á -Thái Bình Dương nói riêng và trong hoạt động kinh doanh nói chung.
 
    Báo Nhân Dân, Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Đời sống và Pháp luật, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Dân trí, Đài TNVN (05-12) thông tin từ Cơ quan điều tra - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, đã quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Phú Phong, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang để điều tra về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Theo thông tin điều tra ban đầu, Phong là Thư ký Tòa án nhân dân huyện Phú Tân được phân công là Thư ký trong quá trình giải quyết vụ án dân sự. Trong quá trình làm việc Phong đã có hành vi yêu cầu và nhận của người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn dân sự tổng số tiền 21 triệu đồng để giúp đương sự giải quyết nhanh vụ án.
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Đài Truyền hình Việt Nam (02-12) đưa tin, Tòa án Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã xét xử Nur Bekri, cựu Chủ tịch Khu tự trị Tân Cương vì phạm tội nhận hối lộ. Từ 1998 đến 2018, bị cáo nhiều lần lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tạo điều kiện cho các đơn vị và cá nhân tham gia các dự án, quảng bá sản phẩm, hưởng chính sách ưu đãi... và nhận bất hợp pháp hơn 79,1 triệu NDT (khoảng 11 triệu USD). Tòa án tuyên bố, hành vi của Nur Bekri đã cấu thành tội nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn và phải bị trừng phạt theo pháp luật. Tòa án đã kết án tù chung thân đối với Nur Bekri.
 
    Báo Thanh tra (05-12) cho biết, Tòa án quận Tokyo đã ra phán quyết đối với ông Kazuaki Kawabata, cựu Tổng Giám đốc về các vấn đề quốc tế của Bộ Giáo dục Nhật Bản,mức án 18 tháng tù giam, 3 năm tù treo vì nhận hối lộ. Kèm theo bảo án là mức phạt 1,54 triệu yên Nhật vì nhận những khoản “biếu xén” dưới nhiều hình thức trong giai đoạn 2015-2017.
 
    Thông tin đáng chú ý trong tuần:
 
    - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2019 và thông qua dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020.
 
    - Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.
 
    - Hội nghị khu vực lần thứ 10 sáng kiến chống tham nhũng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
 
    - Truy tố 09 bị can nguyên là cán bộ xã, cán bộ huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.
 
    - Bắt tạm giam đối với Thư ký Tòa án nhân dân huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang.
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
.