Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Gia Lai

Thứ Năm, 16/11/2023, 15:41 [GMT+7]
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Ngày hội
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Ngày hội 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà cho Khu dân cư Làng Ó
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao quà tặng Khu dân cư Làng Ó
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà cho Già làng
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao quà tặng Già làng tiêu biểu
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm hỏi bà con Làng Ó, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm hỏi bà con Làng Ó, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai
Đồng chí Phan Đình Trạc và các lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Gia Lai, huyện huyện Ia Grai chứng kiến Lễ ký kết thi đua Khu dự dân cư Làng Ó
Đồng chí Phan Đình Trạc và các lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Gia Lai, huyện huyện Ia Grai chứng kiến Lễ ký kết thi đua Khu dự dân cư Làng Ó
Đồng chí Phan Đình Trạc trao tặng kinh phí xây dựng Nhà Đại đoàn kết
Đồng chí Phan Đình Trạc trao tặng kinh phí xây dựng Nhà Đại đoàn kết

 Thu Huyền

.