Công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương về lĩnh vực nội chính qua 40 năm đổi mới

Thứ Ba, 03/10/2023, 14:29 [GMT+7]
    Sáng 03/10/2023, Ban Nội chính Trung ương phối hợp Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương về lĩnh vực nội chính qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới - thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp”. Các đồng chí: PGS.TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; TS. Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội thảo.
 
Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo
    Tham dự có đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Nội chính Trung ương; đại diện ban, bộ, ngành Trung ương; chuyên gia, nhà khoa học, các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện ban nội chính Thành ủy Hải phòng, lãnh đạo Ban Nội chính tỉnh ủy: Phú Thọ, Hải Dương, Hòa Bình, Nam Định, Bắc Ninh và đại diện lãnh đạo các vụ Ban Nội chính Trung ương.
 
    Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí TS. Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, với chức năng là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, Ban Nội chính Trung ương được Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, giao nghiên cứu đề tài khoa học trọng điểm về công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương về lĩnh vực nội chính qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới thực trạng vấn đề đặt ra và giải pháp. Nghiên cứu sẽ góp phần tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn về công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua. Hội thảo không chỉ giúp Ban Nội chính Trung ương xây dựng hoàn thiện đề tài khoa học trọng điểm mà còn góp phần quan trọng làm sáng rõ những vấn đề lý luận thực tiễn về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cải cách tư pháp, góp phần phục vụ tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Việt Nam và góp phần chuẩn bị cho việc xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng…
 
Các đồng chí chủ trì Hội thảo
Các đồng chí chủ trì Hội thảo
    Tại Hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học trao đổi, thảo luận nhằm làm rõ vấn đề như: Sự phát triển nhận thức lý luận của Đảng ta về công tác tham mưu của các cơ quan Đảng ở Trung ương trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp qua 40 năm đổi mới, nhất là, quan niệm về nội dung phạm vi, phương thức và tiêu chí đánh giá chất lượng công tác tham mưu;đánh giá kết quả đạt được những tồn tại, hạn chế nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp qua 40 năm đổi mới, nhìn từ thực tiễn công tác ở cả Trung ương và các địa phương. Qua đó, nêu ra những vấn đề mới đặt ra cần tập trung giải quyết và những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đột phá, kiến nghị đề xuất, nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương về công tác nội chính phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực quan trọng này trong thời gian tới. 
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu khai mạc Hội thảo
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu khai mạc Hội thảo
    Các ý kiến tham luận, phát biểu đánh giá cao vai trò cũng như chất lượng công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trong 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Đồng thời cho rằng, 40 năm qua, nền nội chính nước ta có nhiều cải cách, đổi mới, điển hình là Nghị quyết 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, mở ra một không gian mới, điều kiện mới xây dựng nền tư pháp cách mạng, hiệu quả, vì công lý; để công tác tham mưu hiệu quả và sâu sắc hơn trong thời gian tới, công tác tham mưu phải nắm vững đường lối chính sách của đảng trong công tác nội chính, là chìa khóa thành công; nắm thật chắc, thật vững, đúng, trúng những quan điểm chỉ đạo của Đảng, định hướng chính trị cho công tác cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…
 
    Các ý kiến phát biểu tham luận của đại biểu tham dự Hội thảo giúp Ban chủ nhiệm đề tài thu hoạch nhiều nội dung sâu sắc để hoàn thiện đề tài; làm sáng rõ những vấn đề lý luận thực tiễn về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp. Góp phần phục vụ tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới ở Việt Nam. Đồng thời, góp phần xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Đặng Phước
.