Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Nam họp Phiên thứ 5

Thứ Tư, 27/09/2023, 15:17 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Nam vừa họp Phiên thứ 5 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện Thông báo Kết luận của Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo và Cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo tháng 7, 8.
 
    Trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, dư luận bức xúc, báo chí phản ánh nhiều, như: Lĩnh vực quản lý sử dụng tài chính, tài sản công; quy hoạch, xây dựng, đất đai, đấu thầu, đấu giá, tài nguyên, khoáng sản, công tác cán bộ.
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu hoàn thành 2 cuộc giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tiếp tục tham mưu thực hiện 3 cuộc kiểm tra, 2 cuộc giám sát đối với 16 tổ chức Đảng và 24 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, 02 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm theo chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện quy trình đề nghị kỷ luật 01 đảng viên bằng hình thức “Khai trừ”. 
 
    Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh  đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, hoạt động tích cực, hiệu quả của các thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh thời gian qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu.  
 
    Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chỉ đạo cần tăng cường phối hợp, đẩy mạnh hơn nữa tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực; các vụ án dư luận xã hội quan tâm; các cơ quan tố tụng tăng cường phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý vụ án, đặc biệt là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Yêu cầu các cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc dư luận quan tâm.
Nguyễn Thị Kiện
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam)
.