Phiên họp thứ 5 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ngãi

Thứ Sáu, 29/09/2023, 10:00 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức Phiên họp thứ 5 dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo. Tham dự Phiên họp các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các Ủy viên Ban Chỉ đạo. 
 
    Phiên họp đã thông qua báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác 09 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2023. Theo đó, trong 9 tháng năm 2023, Ban Chỉ đạo tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, nắm vững và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói riêng. Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong điều tra, xử lý tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực đạt được nhiều kết quả tích cực. Ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo. 
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự nói chung và các vụ án tham nhũng, tiêu cực nói riêng, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp nào kết án oan người không có tội. Các vụ án nghiêm trọng về tham nhũng hoặc các vụ án được dư luận xã hội quan tâm đều có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tố tụng trong quá trình giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật nên đảm bảo kịp thời, nghiêm minh.
 
    Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023, Ban Chỉ đạo tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các nội dung trong Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo đã đề ra. Tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và kết luận của Thanh tra Chính phủ, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, tại địa phương năm 2022. Các thành viên Ban Chỉ đạo ban hành kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được Ban Chỉ đạo phân công theo dõi, phụ trách. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực, địa bàn, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận xã hội ở địa phương. 
 
    Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá cao những kết quả Ban Chỉ đạo đã thực hiện trong 9 tháng năm 2023 và hoạt động của Ban Chỉ đạo từ sau Phiên họp lần thứ 4 đến nay. 
 
    Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu, các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác cho chương trình 3 tháng cuối năm 2023 và năm 2024. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo trên tinh thần chặt chẽ, thận trọng, kết thúc sớm đối với những vụ việc liên quan đến cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; thống nhất trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến đưa 02 vụ án, vụ việc ra khỏi diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo xử lý.
Thành Long
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi)
.