Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Năm, 02/02/2023, 14:07 [GMT+7]
    Sáng 02/02/2023, Ban Nội chính Trung ương phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức Lễ ra mắt Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo). Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì buổi Lễ. 
Quang cảnh buổi Lễ
Quang cảnh buổi Lễ
    Tham dự còn có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chỉ đạo; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng là thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và Thành ủy Hà Nội; lãnh đạo các ban Đảng Trung ương và các bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị ở Trung ương.
 
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi Lễ
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi Lễ
    Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên soạn Cuốn sách báo cáo khái quát quá trình biên soạn, xuất bản Cuốn sách, theo đó: Sau gần một năm triển khai, đến nay đã hoàn thành việc biên soạn và xuất bản Cuốn sách theo đúng kế hoạch. Quá trình biên soạn, xuất bản đã thực hiện nhiều công việc cụ thể, qua nhiều bước theo quy trình chặt chẽ, bài bản, khoa học để cuốn sách đảm bảo yêu cầu về chất lượng, nội dung, hình thức và tiến độ.
 
    Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm hơn 600 trang, hơn 100 hình ảnh minh họa, chia thành 3 phần. Phần thứ nhất: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; Phần thứ hai: Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc; Phần thứ ba: Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Nội dung cuốn sách thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của  Tổng Bí thư, được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động. Từ đó, cho thấy tầm nhìn xa của Tổng Bí thư về các vấn đề xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và phát triển đất nước, góp phần làm sáng rõ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Các đồng chí chủ trì buổi Lễ
Các đồng chí chủ trì buổi Lễ
    Quá trình biên soạn Cuốn sách, đồng chí Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và nhiều nhà khoa học đã có nhiều ý kiến góp ý tâm huyết, cụ thể về ý tưởng, nội dung, kết cấu, hình thức của Cuốn sách. Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo đã soát xét kỹ lưỡng từng phần, trực tiếp chỉnh sửa nhiều lần; khi Cuốn sách đã được chuyển đến nhà in vẫn tiếp tục rà soát, báo cáo, xin ý kiến đồng chí Tổng Bí thư để chỉnh sửa, bổ sung nhiều nội dung quan trọng. Trong nhiều lần trao đổi với Tổ biên soạn, điều mà đồng chí Tổng Bí thư băn khoăn, cân nhắc nhiều nhất là Cuốn sách mang tên mình. Mặc dù hầu như toàn bộ nội dung Cuốn sách là của đồng chí Tổng Bí thư nhưng việc xuất bản sách mang tên Nguyễn Phú Trọng là điều Đồng chí không hề mong muốn, Đồng chí không muốn tự đề cao vai trò cá nhân mình, nhất là trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tuy nhiên, khi đồng chí Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương trực tiếp báo cáo, đề xuất và việc biên soạn Cuốn sách do Ban Nội chính Trung ương chủ trì,  phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật thực hiện thì đồng chí Tổng Bí thư đồng ý. Đây là bước quan trọng nhất, là cơ sở để Ban Nội chính Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật triển khai các công việc hoàn thiện, xuất bản, ra mắt Cuốn sách.
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên soạn Cuốn sách giới thiệu quá trình biên soạn Cuốn sách
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên soạn Cuốn sách giới thiệu quá trình biên soạn Cuốn sách
    Các ý kiến phát biểu tại buổi Lễ cho rằng, cuốn sách ra đời tạo bước ngoặt mới về nhận thức thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta để tiến hành cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sang giai đoạn mới; cuộc chiến chống "giặc nội xâm" sẽ trở thành cao trào, toàn dân tham gia để thực hiện cho được mục tiêu "không thể, không dám, không muốn, không cần" tham nhũng; cuốn sách đã hệ thống lại toàn bộ chủ trương của Đảng ta từ trước đến nay, nêu rõ nguyên tắc, quan điểm, phương châm, định hướng nhiệm vụ, giải pháp để phòng chống tham nhũng. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu quyết tâm chính trị của Đảng, với cách làm bài bản, khoa học, từng bước vững chắc, thấu lý đạt tình, hiểu rõ tính nhân văn và nhân đạo của Đảng ta…
 
Các đồng chí lãnh đạo tặng sách cho các cơ quan, bộ, ban, ngành Trung ương
Các đồng chí lãnh đạo tặng sách cho các cơ quan, bộ, ban, ngành Trung ương
    Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã có bước tiến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội của đất nước, thực sự “đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược” được cán bộ, đảng viên, nhân dân ghi nhận, đồng tình, ủng hộ, bạn bè quốc tế đánh giá cao. Nhiều tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động, phương pháp tiến hành trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư khởi xướng, chỉ đạo đã phát huy hiệu quả, được khẳng định qua thực tiễn, đúc rút nhiều bài học kinh nghiệm quý, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn; trong đó, nhiều nội dung đã được thể chế hóa thành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 
Các đồng chí lãnh đạo bấm nút xuất bản Cuốn sách lên Internet
Các đồng chí lãnh đạo bấm nút xuất bản Cuốn sách lên Internet
    Việc biên soạn tập hợp, hệ thống lại những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, những bài viết có giá trị lý luận và thực tiễn của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên nắm vững và triển khai có hiệu quả nhiệm vụ "chống giặc nội xâm" trong thời gian tới là rất cần thiết. Nội dung những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư trong cuốn sách này được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của người đứng đầu Đảng ta; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 
 
    Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền, giới thiệu về nội dung cuốn sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng sớm tổ chức cho cán bộ, đảng viên đọc, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách; đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ; liên hệ với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của địa phương, đơn vị mình. Hệ thống giáo dục quốc dân, nhất là các học viện, trường chính trị, trường đại học, cao đẳng cả nước, trên cơ sở nội dung cuốn sách, xây dựng thành tài liệu học tập, nghiên cứu về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Để thuận lợi cho người dân tiếp cận cuốn sách, trong khuôn khổ buổi Lễ, lãnh đạo Nhà xuất ban Chính trị quốc gia Sự thật cùng các đại biểu đã bấm nút kích hoạt để sớm đưa Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên Internet.
Đặng Phước – Anh Hưng
.