Bắc Kạn: Công tác cải cách tư pháp đạt kết quả tích cực

Thứ Tư, 04/01/2023, 07:04 [GMT+7]
    Năm 2022, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã bám sát  chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp của tỉnh, cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình cụ thể. 
 
    Theo báo cáo, năm 2022, lực lượng Công an tỉnh đã phát động và tổ chức thực hiện 14 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tiếp nhận, giải quyết 672/721 tin báo về tội phạm. Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã kiểm sát 100% tố giác, tin báo tội phạm; kiểm sát chặt chẽ việc áp dụng các biện pháp tạm giữ, tạm giam, các bản án, quyết định của Tòa án, Thi hành án dân sự, hình sự. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý, giải quyết 1.534/1.585 vụ, việc các loại. Tổ chức, hoạt động của các chế định bổ trợ tư pháp; công tác giám sát của cơ quan dân cử và phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với cơ quan tư pháp; bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động tư pháp… tiếp tục được quan tâm thực hiện.
 
Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2023 tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn
Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2023 tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn
    Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh thực hiện 02 cuộc kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Đồn và Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Bể về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp. Tổ chức buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn để khảo sát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến các hoạt động tư pháp.
 
    Bên cạnh kết quả đạt được, công tác cải cách tư pháp của tỉnh năm 2022 còn một số hạn chế: Công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng có lúc chưa thật sự chặt chẽ; việc ứng dụng công nghệ thông tin ở một số cơ quan tư pháp còn hạn chế; vẫn còn một số cán bộ, công chức trong cơ quan tư pháp để xảy ra sai phạm dẫn đến bị xử lý kỷ luật…
 
    Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, các cơ quan, đơn vị của tỉnh tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị và các cơ quan tư pháp thực hiện có chất lượng, hiệu quả cao các nhiệm vụ cải cách tư pháp; các cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thi hành án dân sự khắc phục tồn tại, hạn chế còn gặp phải; quan tâm hỗ trợ, đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ quan tư pháp…
 
    Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan tư pháp; xây dựng chương trình, kế hoạch cải cách tư pháp phải bám sát vào tinh thần chỉ đạo của Trung ương nhưng cũng cần phù hợp với thực tiễn mỗi đơn vị, địa phương.
                                                                            Hồng Minh
.