Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hòa Bình tổ chức phiên họp thứ 2

Thứ Sáu, 03/02/2023, 15:01 [GMT+7]
    Ngày 02/02/2023, tại Trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hòa Bình chủ trì Phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo.
 
    Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về kiểm điểm kết quả hoạt động năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023 của BCĐ; cho ý kiến về báo cáo tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc do các đoàn công tác của BCĐ T.Ư về PCTN,TC kiến nghị BTV Tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý; thống nhất đưa các vụ án tham nhũng, tiêu cực và diện BCĐ tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2022, ngay sau khi được thành lập, Ban Chỉ đạo đã khẩn trương triển khai công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh với quyết tâm chính trị cao hơn, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả và có bước phát triển mới, được dư luận đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao; khẳng định mạnh mẽ quyết tâm, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
 
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các đồng chí thành viên BCĐ bám sát chương trình công tác năm 2023, chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch của BCĐ đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của BCĐ. Nêu cao trách nhiệm, vai trò, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo năm 2023, BCĐ đi vào hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, đúng quy định. Tập trung đẩy nhanh tiến độ, sớm kết thúc điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc theo kiến nghị của các đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực theo nguyên tắc: Có vụ việc thì phải xác minh làm rõ, tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó.
 
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cũng đề nghị các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, giải pháp của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Nội chính Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện BCĐ T.Ư theo dõi, chỉ đạo xảy ra trên địa bàn tỉnh và các vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Tiếp tục rà soát đưa vào diện BCĐ tỉnh theo dõi, chỉ đạo để tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm những vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Chỉ đạo đẩy mạnh, tạo chuyển biến rõ rệt hơn công tác phát hiện, xử lý tham nhũng tại các đơn vị, địa phương; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, báo chí và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực, địa bàn, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm. Thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý sai phạm, thu hồi tài sản trong quá trình thanh tra, kiểm tra; cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân, doanh nghiệp phản ánh, tố giác cán bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực... Ban Chỉ đạo PCTN,TC tỉnh đã thống nhất đưa 5 vụ án vào diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo.
Bùi Hạnh
.