Một số kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Khánh Hòa

Thứ Bảy, 29/10/2022, 07:07 [GMT+7]
    Ngay từ đầu năm 2022, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 08-KH/BCĐ, ngày 13/01/2022 về triển khai nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp năm 2022; triển khai Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo của Đảng với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới; chú trọng công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đảm bảo các yêu cầu về chính trị, nghiệp vụ, nhất là các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ; tập trung chỉ đạo giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh; tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.
 
Hội nghị giới thiện các văn bản pháp luật mới cho cán bộ chủ chốt tỉnh Khánh Hòa (tháng 3/2022)
Hội nghị giới thiện các văn bản pháp luật mới cho cán bộ chủ chốt tỉnh Khánh Hòa (tháng 3/2022)
    UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1732/KH-UBND, ngày 01/3/2022 về việc thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân, giai đoạn 2021-2027”; tổ chức Hội nghị chuyên đề và ban hành Thông báo số 162/TB-UBND, ngày 20/4/2022 kết luận về giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh; kế hoạch liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; các văn bản triển khai quy chế phối hợp công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết các vụ án hành chính và thi hành án dân sự, hành chính; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong công tác thừa phát lại.
 
    Cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan tư pháp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ. Công an tỉnh tổ chức Hội thảo cung cấp luận chứng khoa học và thực tiễn xây dựng Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự; Dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tổ chức sơ kết việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết 01 năm thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.
 
    Sở Tư pháp thẩm định 01 hồ sơ đề nghị bổ nhiệm và 01 hồ sơ đề nghị miễn nhiệm công chứng viên gửi Bộ Tư pháp; xử lý, giải quyết 21 hồ sơ về đề nghị cấp và thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy đăng ký hoạt động cho các tổ chức hành nghề luật sư; thực hiện thủ tục đăng ký hành nghề, cấp thẻ công chứng viên, đăng ký hoạt động của các văn phòng công chứng cho 44 trường hợp. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 292/QĐ-UBNDD, ngày 27/10/2022 về việc công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh. Hội Công chứng viên tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2021-20245; triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP, ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và thực hiện các thủ tục trong hoạt động thừa phát lại, đấu giá tài sản theo quy định.
 
    Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 42 tổ chức hành nghề luật sư và 20 chi nhánh tổ chức hành nghề luật sự với 112 luật sư thành viên; có 02 tổ chức giám định công lập với 88 giám định viên; có 28 tổ chức hành nghề công chứng, với 60 công chứng viên; có 10 tổ chứng và chi nhánh tổ chức hành nghề đấu giá, với 06 đấu giá viên được Sở Tư pháp tỉnh cấp thẻ; có 02 văn phòng thừa phát lại với 06 thừa phát lại đang hành nghề; có 02 trung tâm tư vấn pháp luật, với 06 tư vấn viên pháp luật và 02 quản tài viên đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân.
 
    Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Khánh Hòa luôn tích cực thực hiện trợ giúp pháp lý qua các hình thức tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh với 228 vụ việc; số vụ việc kết thúc trong kỳ là 70 vụ việc.
 
    Các cơ quan tư pháp tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; áp dụng dịch vụ công trực tuyến để gửi, nhận đơn kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp tống đạt, thông báo các văn bản tố tụng; tiếp tục triển khai có hiệu quả Hệ thống Cơ sở dữ liệu thông tin ngăn chặn phục vụ cho hoạt động công chứng; ứng dụng phần mềm quản lý văn bản E-Office trong xử lý văn bản; khai thác hiệu quả hệ thống camera quan sát nội mạng trực tuyến từ hội trường xét xử của Tòa án nhân dân hai cấp đến Ban Nội chính Tỉnh ủy và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
 
    Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò giám sát các hoạt động của cơ quan tư pháp, nhất là các hoạt động liên quan đến phòng, chống tội phạm và quá trình xử lý, giải quyết kiến nghị của công dân liên quan đến công tác tư pháp, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.
Tuệ Minh
.