Lào Cai: Công tác cải cách tư pháp được quan tâm, chú trọng

Thứ Tư, 26/08/2020, 06:14 [GMT+7]
    Trong tháng 7, Công an tỉnh Lào Cai tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổng kết Đề án “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội đến năm 2020”; ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong Công an nhân dân; đẩy mạnh các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng an ninh nhân dân; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an về tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hiện nay, Cơ quan điều tra - Công an tỉnh gồm Cơ quan An ninh điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và 09 cơ quan điều tra công an các huyện, thị xã, thành phố. 
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân  tỉnh Lào Cai
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; chủ động kiểm sát điều tra, nghiên cứu, nắm chắc chứng cứ, chuẩn bị luận tội, đề cương tham gia thẩm vấn tại phiên tòa, chủ động tranh tụng để làm rõ sự thật vụ án, nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 07/4/2017 về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác giải quyết tố giác tin báo tội phạm, vi phạm pháp luật và Nghị quyết liên ngành nội chính sửa đổi số 04/NQ-LN ngày 05/10/2017 về việc phối hợp tiếp nhận, quản lý, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập 03 đơn vị cấp phòng, giảm xuống còn 09 đơn vị, sửa đổi xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, phân công nhiệm vụ, hoạt động hiệu quả.
 
    Tòa án nhân dân tỉnh hai cấp tiếp tục thực hiện Quyết định số 345/2016/QĐ-CA ngày 07/4/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tỉnh và tòa án nhân dân huyện; thực hiện công khai các thủ tục hành chính, các mẫu đơn, thủ tục khởi kiện; công khai việc cấp phát, sử dụng kinh phí Nhà nước; thực hiện quy tắc đạo đức và ứng xử của của thẩm phán. 
 
    Cục Thi hành án Dân sự trên cơ các quy định pháp luật, các văn bản hướng dẫn thi hành, ngành Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tiếp tục từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành; tổ chức thi hành dứt điểm những vụ án có số tiền lớn, án ngân hàng, tín dụng liên quan đến tham nhũng; phối hợp tốt với các cơ quan hữu quan trong giao, nhận, xử lý vật chứng, tài sản thi hành án; chuyển giao bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật; tổ chức thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-BCS ngày 03/4/2020 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong ngành tư pháp giai đoạn 2020-2025.
 
    Các cơ quan bổ trợ tư pháp tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam; triển khai chính thức cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản; đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện trợ giúp pháp lý 293/293 lượt người; tư vấn pháp luật 40/40 vụ việc; đại diện, bào chữa 51/53 vụ. 
                                                                                  Lê Hiếu
.