Bắc Giang: Một số kết quả trong công tác phòng ngừa và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế

Thứ Ba, 25/08/2020, 15:52 [GMT+7]
    Từ năm 2013 đến nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành 98 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; hằng năm, ban hành chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai 18 cuộc kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng; giao Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành 15 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác này; chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, yêu cầu mỗi năm tiến hành ít nhất 02 cuộc kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng.
 
    Tổ chức tập huấn, hướng dẫn về công tác nghiệp vụ; thực hiện tốt công tác rà soát các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ, rà soát các cuộc kiểm tra, thanh tra để nâng cao chất lượng công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; khắc phục, xử lý kịp thời tồn tại, hạn chế phát sinh, góp phần duy trì kỷ luật, kỷ cương trong quá trình quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội.
 
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang xét xử bị cáo Hoàng Vương, Chuyên viên Chi cục Thuế huyện Tân Yên, về tội “Tham ô tài sản”
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang xét xử bị cáo Hoàng Vương, Chuyên viên Chi cục Thuế huyện Tân Yên, về tội “Tham ô tài sản”
    Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân với nhiều hình thức thiết thực, phù hợp với tình hình của địa phương gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 
    Tăng cường chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, bảo đảm khả thi trong tổ chức triển khai thực hiện, kịp thời khắc phục sơ hở trong quản lý, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, Sở Tài chính tham mưu xây dựng bộ định mức, tiêu chuẩn về phân bổ, quản lý sử dụng ngân sách địa phương thời kỳ 2017-2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành rà soát, sơ kết một số chính sách thu hút đầu tư. Sở Tư pháp, Sở Nội vụ rà soát, đánh giá các quy định, quy trình hành chính, thủ tục hành chính.
 
    Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, góp phần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu về công tác phòng, chống tham nhũng. Từ năm 2013 đến nay, đã xử lý 12 người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu do để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị và lĩnh vực phụ trách; trong đó, cách chức 04 trường hợp, cảnh cáo 07 trường hợp và khiển trách 01 trường hợp.

Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế. Thường trực Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy duy trì chế độ giao ban hàng tháng, hàng quý với các cơ quan khối nội chính để nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng.
 
    Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 951 tổ chức đảng và 2.484 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, đã kết luận 547 tổ chức đảng có vi phạm; trong đó 63 tổ chức đảng vi phạm phải xử lý kỷ luật; kết luận 1.583 đảng viên có vi phạm; trong đó có 843 đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo cấp ủy, đã phát hiện 05 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, đã chuyển 01 vụ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh và 04 vụ sang Công an huyện để tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.
 
    Toàn ngành Thanh tra tỉnh đã tiến hành 2.251 cuộc thanht ra. Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm 232 tỷ 173 triệu đồng và 4.260 héc ta đất các loại; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 90 tỷ 982 triệu đồng và 22,3 héc ta đất các loại, hủy bỏ 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng với diện tích 57 héc ta, xử lý khác 4,178 héc ta đất các loại; ban hành 3.810 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 18 tỷ 859 triệu đồng; kiến nghị xử lý đối với 827 tập thể và 1.214 cá nhân có sai phạm… Qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã chuyển Cơ quan điều tra giải quyết 34 vụ/67 đối tượng có dấu hiệu tham nhũng.
 
    Ngành Công an đã tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố về tham nhũng 109 tin báo; thụ lý 75 vụ/139 bị can, đã kết luận điều tra và đề nghị truy tố 64 vụ/120 bị can về tham nhũng, kinh tế; số tiền thiệt hại 86 tỷ 825 triệu đồng và gần 1,2 héc ta đất. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã truy tố 54 vụ/105 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp đã xét xử 66 vụ/108 bị cáo. Kết quả thi hành án dân sự trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đã thi hành xong 70/76 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 92%; về tiền, đã thi hành xong 3,06 tỷ đồng/4,2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 71%.

    Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng kịp thời, có hiệu quả. Hằng tháng, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức giao ban với Thanh tra, Công an, Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân tỉnh để đánh giá về kết quả thụ lý, giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, những khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ, kịp thời tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo. Đến nay, 04/04 vụ án diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý và 04/05 vụ việc, vụ án được Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc đã được giải quyết xong, hiện còn 01 vụ án đang đôn đốc giải quyết.
Cù Tất Dũng
.