Nam Định: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp tháng 7/2020

Thứ Tư, 19/08/2020, 16:09 [GMT+7]
    Trong tháng 7/2020, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Nam Định đã chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính, các huyện ủy, thành ủy chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tổ chức hội nghị “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật” cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; tổ chức hội nghị trực tuyến “Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải”.
 
    Nâng cao chất lượng phối hợp của các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; chú trọng phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh chống các biểu hiện vi phạm pháp luật của ở các cơ quan tư pháp; tập trung thi hành án, nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.
 
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định chủ trì Hội nghị trực tuyến: Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải (tháng 7/2020)
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định chủ trì Hội nghị trực tuyến: Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải (tháng 7/2020)
    Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp quản lý chặt chẽ hoạt động triển khai dự án của Tổ chức Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nam Định; bổ sung địa bàn hoạt động trên lĩnh vực y tế cho Tổ chức Foundation for Inovation New Daignostics của Thụy Sĩ; nắm tình hình, tham mưu chính quyền giải quyết khiếu kiện tại xã Yên Thắng, huyện Ý Yên và tại thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng; tiến hành tổng kết thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.
 
    Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chủ trương tăng cường trách nhiệm công tác, gắn công tố với hoạt động điều tra; nâng cao chất lượng công tác tranh tụng của kiểm sát viên tại các phiên tòa; hoàn thành Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2014; báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 các vụ án đã đình chỉ do không phạm tội và đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 29, Bộ luật Hình sự năm 2015.
 
    Sở Tư pháp tỉnh tiến hành thẩm định 06 dự thảo văn bản, quyết định của tỉnh; tham gia ý kiến 03 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16/5/2016 của Chính phủ về phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh xử lý văn bản trái pháp luật; cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong tháng 6/2020 vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật.
 
    Chú trọng hoàn thiện tổ chức, bộ máy các cơ quan tư pháp; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chức danh tư pháp, cho công chứng viên, luật sư, giám định viên, trợ giúp viên pháp lý đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.
 
    Ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giám định tư pháp; phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý; tiếp tục cử trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng bào chữa cho người được trợ giúp pháp lý tại Tòa án tỉnh Nam Định và tòa án các huyện: Mỹ Lộc, Xuân Trường, Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng, Trực Ninh và thành phố Nam Định, để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Tuệ Minh
.