Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận: Tham mưu công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp

Thứ Ba, 25/08/2020, 06:11 [GMT+7]
    Trong tháng 7/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận thường xuyên nắm thông tin, tham mưu kịp thời Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh ủy về công tác công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp; tham mưu Ban Thường vụ tỉnh ủy văn bản chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2020; tham gia ý kiến đối với nội dung góp ý của Ban Nội chính Trung ương về dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh.
 
    Phối hợp với UBND tỉnh rà soát kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020; góp ý Đề án “Kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy, biên chế của Ban Tiếp công dân - Nội chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh”; góp ý dự thảo Báo cáo tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới biển của Ban Nội chính Trung ương; tham gia ý kiến về dự kiến bổ nhiệm nhân sự Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận phối hợp với Huyện ủy Ninh Phước tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp
Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận phối hợp với Huyện ủy Ninh Phước tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp
    Chủ trì họp các ngành, địa phương rà soát, xem xét kết quả thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện các kiến nghị của Đoàn công tác số 6 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; dự và báo cáo kết quả phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Lương Tiến Thành phạm tội “Nhận hối lộ"; báo cáo kết quả tiếp công dân và xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2020; báo cáo kết quả rà soát, quan điểm xử lý của các ngành chức năng huyện Ninh Hải về vụ án, vụ việc đang thụ lý giải quyết; tham dự Hội thảo "Phòng, chống tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà của cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp" do Ủy ban Tư pháp Quốc hội tổ chức tại Ninh Thuận; tiếp tục theo dõi, cập nhật các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo và Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi. 
 
    Nghiên cứu Dự thảo Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay.
 
    Tiếp nhận 24 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh; đã nghiên cứu, xử lý 18 đơn, đang tiếp tục nghiên cứu xử lý 06 đơn; tham gia phối hợp trực tiếp công dân tại Ban tiếp công dân tỉnh, Tỉnh ủy và tiếp công dân thường xuyên tại Ban Nội chính Tỉnh ủy theo quy định; nắm tình hình, rà soát báo cáo một số vụ việc khiếu nại, tố cáo tham mưu Thường trực  chỉ đạo xử lý; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị nội dung phục vụ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 7/2020 theo Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị.
 
    Về nhiệm vụ tháng 8, Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; trọng tâm là Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định 59/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng, Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/09/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, Chỉ thị số 62-CT/TU ngày 19/11/2019 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống "tham nhũng vặt”; chương trình công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
 
    Phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vấn đề, vụ việc nổi cộm, phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, không để phát sinh phức tạp. 
                                                                                         Kim Long
.