Kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Ninh Bình

Thứ Bảy, 15/08/2020, 05:20 [GMT+7]
    Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp, hoạt động tư pháp, các quy định mới trong các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp được Tỉnh ủy Ninh Bình quan tâm chỉ đạo.
 
    Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác cải cách tư pháp và đạt được những kết quả khá toàn diện; chỉ đạo các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2015 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị thuộc các cơ quan tư pháp.
 
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Ninh Bình tổng kết nhiệm vụ công tác, nhiệm kỳ 2015-2020
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Ninh Bình tổng kết nhiệm vụ công tác, nhiệm kỳ 2015-2020
    Hàng năm, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh xây dựng chương trình trọng tâm công tác cải các tư pháp; triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp đối với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các cơ quan tư pháp; đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Trong nhiệm kỳ, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã thực hiện 21 cuộc kiểm tra, 08 cuộc giám sát, 02 hội nghị chuyên đề tập trung và 03 nội dung: Kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy về công tác cải cách tư pháp; kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp; hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai các hội thảo chuyên đề khoa học.
 
    Đã thực hiện kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp tại 8/8 huyện, thành phố; việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực khởi tố vụ án tại 02 huyện Hoa Lư, Nho Quan; việc chấp hành pháp luật trong việc tạm đình chỉ vụ án, bị can tại huyện Yên Mô và Yên Khánh; kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Hải quan tỉnh và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình; việc tham mưu chỉ đạo công tác Thi hành án dân sự đối với Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Gia Viễn, thành phố Ninh Bình và Tam Điệp.
 
    Làm việc với Công an tỉnh về các lĩnh vực điều tra, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; công tác quy hoạch cán bộ; công tác cải cách tư pháp; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.
 
    Giám sát kết quả kiểm tra, rà soát các vụ, việc không có điều kiện thi hành; số vụ, việc phức tạp, tồn đọng kéo dài; việc quản lý, xử lý tiền tạm ứng án phí chưa thi hành; công tác quản lý Nhà nước về luật sư và hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh.
 
    Tổ chức 02 hội nghị tọa đàm về “Tình hình tội phạm trong lứa tuổi thanh, thiếu niên – Thực trạng và giải pháp’ và “Án hôn nhân và gia đình – Thực trạng và giải pháp thông qua công tác xét xử”; khảo sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc tiếp nhận, thụ lý, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm các vụ án hành chính của Tòa án nhân dân tỉnh và một số tòa án cấp huyện, thời điểm từ ngày 01/01/2016 đến 31/5/2018.
 
    Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách tư pháp thuộc phạm vi, trách nhiệm được giao. Các đồng chí trong Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo luôn phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh xây dựng các báo cáo gửi Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.
 
    Tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của các cơ quan tư pháp tiếp tục được củng cố, kiện toàn; công tác quy hoạch, đào tạo, tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ có chức danh tư pháp được thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị làm việc cho các cơ quan tư pháp được quan tâm đầu tư
 
    Những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển; lòng tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước được nâng lên.
 Tuệ Minh
.