Đồng chí Trần Quốc Cường, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Quảng Ninh

Thứ Ba, 25/08/2020, 15:28 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (01/02/2013) đến nay. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì Hội nghị. Tham dự có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), nhất là từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Quảng Ninh được quan tâm hơn, đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng; xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định, cơ chế nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng. 
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán được chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ hơn. Từ năm 2013 đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành 241 cuộc kiểm tra đối với 861 đơn vị về công khai minh bạch trong tổ chức và hoạt động; kiểm tra, giám sát 699 cuộc đối với 915 đơn vị trong việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức trong thực thi công vụ; chuyển đổi vị trí công tác của 6.597 người tại các cơ quan, đơn vị nhằm chủ động phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Thanh tra tỉnh và thanh tra các địa phương đã triển khai 275 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, tập trung vào các lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng..., kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước gần 70 tỷ đồng; khởi tố về các tội tham nhũng là 57 vụ, đến nay đã giải quyết 53 vụ; tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng đạt 49%, mức cao so với cả nước...
 
Đồng chí Trần Quốc Cường, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Trần Quốc Cường, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
    Công tác cán bộ, cải cách hành chính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả tích cực; vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội và người dân trong phòng, chống tham nhũng ngày càng phát huy hiệu quả thiết thực.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Cường, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của tỉnh Quảng Ninh trong việc quan tâm, triển khai đồng bộ, xuyên suốt các nhóm giải pháp phòng ngừa tham nhũng, qua đó góp phần tích cực nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 
 
    Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục để tạo sự thống nhất tự giác cao trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, siết chặt kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ; nâng cao công tác giám sát quyền lực, công tác phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng; cần quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả, sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng.

    Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng bằng khen cho 14 tập thể, 19 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay.
                                                                                                PV
.