Yên Bái: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp

Chủ Nhật, 23/08/2020, 06:06 [GMT+7]
    Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Yên Bái đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan tư pháp tỉnh thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; tăng cường giám sát việc xây dựng, tổ chức thực thi pháp luật của các cơ quan tư pháp; giám sát chuyên đề đối với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự.
 
    Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh rà soát các vụ án đình chỉ, tạm đình chỉ để xử lý theo quy định của pháp luật; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án kinh tế, tham nhũng, các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; các vụ việc, vụ án có bị can là cán bộ, đảng viên, người có uy tín, có ảnh hưởng trong tôn giáo, dân tộc thiểu số, các vụ án mà các cơ quan tiến hành tố tụng có quan điểm xử lý khác nhau.
 
Hội thảo “Nâng cao chất lượng tranh tụng, phòng chống oan sai, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp” do Tòa án tỉnh Yên Bái tổ chức (tháng 5/2020)
Hội thảo “Nâng cao chất lượng tranh tụng, phòng chống oan sai, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp” do Tòa án tỉnh Yên Bái tổ chức (tháng 5/2020)
    Tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020; kiện toàn Ban Chỉ đạo, xây dựng, ban hành chương trình làm việc và giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo; chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan nội chính, tư pháp rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chế phối hợp liên quan đến hoạt động tư pháp; chỉ đạo các cơ quan tư pháp phối hợp xây dựng Đề án “Hỗ trợ cơ sở vật chất cho công tác cải cách tư pháp” trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao chất lượng công tác tư pháp, xây dựng các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện duy trì 03 chuyên mục trên sóng truyền hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và 12 chuyên mục phát thanh với các nội dung về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật An ninh mạng; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo… Tổ chức 77 cuộc tuyên truyền về pháp luật cho 5.218 lượt người tham dự; trợ giúp pháp lý 144 vụ, việc cho 144 đối tượng.
 
    Lực lượng Công an nhân dân thực hiện nghiêm Nghị quyết số 08-NQ/Đ-CATW của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục hoàn thiện pháp luật về an ninh trật tự đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; triển khai hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của lực lượng Công an nhân dân; Ngành Kiểm sát thực hiện việc sáp nhập một số đơn vị cấp phòng, đã giảm được 04 đầu mối. Tòa án nhân dân tỉnh triển khai lắp đặt hệ thống camera quan sát phiên tòa; tổ chức Hội thảo khoa học về “Nâng cao chất lượng tranh trụng, phòng, chống oan sai, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”; đẩy mạnh việc phối hợp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng xét xử.
 
    Công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh, từng bước tạo nguồn và nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Công an tỉnh đã cử 128 lượt cán bộ, chiến sĩ đi đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cử 11 lượt cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ. Cơ quan Thi hành án dân sự đã điều động, bổ nhiệm lại cho 06 lãnh đạo các chi cục thi hành án; cử 32 lượt cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, tập huấn… chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được nâng lên, không để xảy ra các vụ án oan sai, bỏ lọt tội phạm.
 
    Công tác xây dựng, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, trợ giúp pháp lý tiếp tục được đẩy mạnh; cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp tiếp tục được quan tâm đầu tư, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ bản phục vụ được yên cầu nhiệm vụ; tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức bổ trợ tư pháp; kiểm soát chất lượng các dịch vụ pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý. 
 
    Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường hoạt động giám sát đối với công tác tư pháp; nhất là giám sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về hoạt động tư pháp tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc hai cấp đẩy mạnh công tác phối hợp, tham gia các cuộc giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và công tác quản lý người chấp hành án phạt tù.
 
    Trong 7 tháng qua, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra. Các cơ quan tư pháp trong tỉnh đã tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác, hầu hết các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt so với mục tiêu đã đề ra.
Tuệ Minh
.