Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn chủ động phát hiện và tham mưu xử lý 02 vụ tham nhũng vặt

Thứ Sáu, 14/08/2020, 15:23 [GMT+7]
    Trong tháng 7/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy: Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đôn đốc các đơn vị, địa phương tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (ngày 01/12/2013) đến nay; tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết 01 vụ việc và tổng hợp báo cáo, đề xuất đưa khỏi diện theo dõi 03 vụ án, vụ việc theo Kế hoạch số 133-KH/TU về thực hiện kiến nghị của đoàn công tác số 4 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Báo cáo sơ kết việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh; tham mưu tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 
 
Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2020 tỉnh Bắc Kạn
Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2020 tỉnh Bắc Kạn
    Thực hiện 01 cuộc kiểm tra của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp đối với Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh; 01 cuộc giám sát chuyên đề đối với Chi bộ Hạt kiểm lâm huyện Chợ Đồn; chuẩn bị nội dung, các điều kiện để tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề Cụm thi đua số 1 (14 tỉnh miền núi phía Bắc); tiếp tục phân công cán bộ theo dõi địa bàn thường xuyên nắm chắc tình hình, nhất là các vấn đề liên quan đến đại hội Đảng bộ cấp, để kịp thời báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý. 
 
    Tiếp nhận và xử lý 27 đơn thư gửi đến Thường trực Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy; thẩm định, tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với 4 trường hợp theo đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
 
    Phối hợp với các cơ quan thuộc khối nội chính tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; chủ động theo dõi tiến độ, và báo cáo kết quả giải quyết 8 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo và Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc. 
 
    Thực hiện kế hoạch thi đua chuyên đề của Ban Nội chính Trung ương, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phát hiện 02 vụ việc có dấu hiệu "tham nhũng vặt” và tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo cơ quan chức năng giải quyết; trong đó có vụ trưởng thôn Nà Khoa, xã Dương Sơn, huyện Na Rì có hành vi lập quy chế thu lệ phí đường bộ thôn trái phép, đã nhũng nhiễu đòi tiền người khai thác, vận chuyển gỗ đi qua thôn 07 triệu đồng. Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy có văn bản chỉ đạo Huyện ủy Na Rì giao các cơ quan chức năng xử lý nghiêm.
 
    Vụ công nhân Điện lực thành phố Bắc Kạn và Điện lực Bạch Thông trong khi làm nhiệm vụ di chuyển công tơ của khách hàng (khi có yêu cầu của khách hàng) nhưng lại không thu tiền phí di chuyển hoặc thu thấp hơn đơn giá do Sở Tài chính quy định. Số tiền thu được không lập hồ sơ tài chính, nộp về Công ty mà để lại gây quỹ phòng, quỹ đội với tổng số tiền là 70,4 triệu đồng là vi phạm, gây thiệt hại cho Nhà nước. Ngoài ra, còn gây thất thoát cho Nhà nước khi không thu tiền di chuyển công tơ theo quy định đối với 30 khách hàng khác. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã khảo sát và báo cáo, tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý vụ việc. 
                                                                                     P.V
.