Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại Bắc Kạn

Thứ Sáu, 03/07/2020, 16:42 [GMT+7]
    Ngày 02/7, Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về tình hình thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
    Làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Văn Du, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Duy Chinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Theo báo cáo tại buổi làm việc, sau khi Chỉ thị số 35-CT/TW được ban hành, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, đầy đủ các nội dung của Chỉ thị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chỉ đạo Văn phòng Tỉnh ủy sao lục văn bản của Trung ương gửi các đảng bộ trực thuộc để triển khai thực hiện; ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện tại Đảng bộ tỉnh. Đồng thời phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách thường xuyên kiểm tra tiến độ, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp tại các đảng bộ trực thuộc, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh.
 
    Theo Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 11/7/2019 của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được bắt đầu từ tháng 01/2020 và hoàn thành trong tháng 3/2020; đại hội đảng bộ bộ phận hoàn thành trong tháng 3/2020; đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành trước ngày 30/6/2020; đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương hoàn thành trước 31/8/2020; Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn Đảng bộ huyện Bạch Thông tổ chức đại hội điểm cấp huyện vào cuối quý II năm 2020; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh tổ chức trong tháng 10/2020.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
    Các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc về đại hội đảng bộ cấp cơ sở; xây dựng kế hoạch chuẩn bị các bước từ văn kiện đến nhân sự đại hội đúng quy trình, quy định của cấp trên. Công tác chuẩn bị văn kiện đại hội được các cấp ủy chuẩn bị công phu, nghiêm túc. Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện đúng quy trình, dân chủ, đúng nguyên tắc, bảo đảm tiêu chuẩn và cơ cấu phù hợp.
 
    Đến ngày 25/5, toàn tỉnh có 100% tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở đã tổ chức xong đại hội; hết ngày 30/6/2020, 1/11 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy (Đảng bộ huyện Bạch Thông) và 452/452 (100%) tổ chức cơ sở đảng tiến hành đại hội. Công tác bầu cử thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy chế bầu cử trong đảng kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW và Hướng dẫn số 03-HD/TW; kết quả bầu cử đa số đúng dự kiến, đủ số lượng.
 
    Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: Việc thảo luận các văn kiện tại một số đại hội cơ sở chưa sôi nổi. Một số báo cáo chính trị chưa chỉ rõ những hạn chế, hoặc chưa xác định được nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả bầu cán bộ chủ chốt một số xã chưa đúng phương án nhân sự được cấp ủy chuẩn bị…
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn tỉnh.
 
    Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn cần tập trung tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và chuẩn bị phương án dự phòng, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của các đại hội. Tỉnh cần tiếp thu, tổng hợp đầy đủ ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội. Về công tác nhân sự, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần bám sát các quy định của Trung ương, thực hiện tốt công tác nhân sự cấp tỉnh. Sau đại hội cần làm tốt công tác phân công công tác theo đề án nhân sự được phê duyệt. Chủ động xây dựng chương trình hành động, để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống...
                                                                                            Việt Bắc
.