Thành phố Hồ Chí Minh: Thực hiện 149 cuộc thanh tra hành chính tại 329 đơn vị

Thứ Hai, 06/07/2020, 11:38 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2020, ngành Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện 149 cuộc thanh tra hành chính tại 329 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 116 tỷ đồng và 23 căn nhà; kiến nghị thu hồi hơn 103 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 40 tập thể và 115 cá nhân, chuyển Cơ quan điều tra 4 vụ.
 
    Các sở, ngành của thành phố đã thực hiện 4.656 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó phát hiện nhiều vi phạm trên các lĩnh vực: Vệ sinh an toàn thực phẩm, giao thông vận tải, văn hóa - thể thao, du lịch, y tế, công thương, lao động, kế toán, xây dựng…
 
Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các nội dung trong kết luận thanh tra về Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2)
Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các nội dung trong kết luận thanh tra về Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2)
    Về thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, các cơ quan thanh tra của thành phố đã triển khai thực hiện 39 cuộc tại 57 đơn vị; đã ban hành kết luận 18 cuộc, 21 cuộc đang thực hiện. Kết quả thanh tra phát hiện 10 đơn vị có sai phạm, phát hiện sai phạm về kinh tế gần 31 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 3 tổ chức và 13 cá nhân.
 
    Các cơ quan hành chính Nhà nước đã tiếp nhận 2.232 đơn khiếu nại, tố cáo; tiếp 16.790 lượt, với 17.193 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, giảm hơn 20% so cùng kỳ năm trước, trong đó có 91 đoàn đông người; tổng số đơn khiếu nại, tố cáo tiếp nhận trong 6 tháng đầu năm là 2.232 đơn, giảm 708 đơn, chiếm tỷ lệ hơn 24% so với cùng kỳ. Đến nay, 100% đơn đã được xử lý, trong đó chuyển trả lưu 1.658 đơn, để lại giải quyết 574 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.
 
    Qua giải quyết khiếu nại, nhất là khiếu nại liên quan đến chính sách bồi thường, các sở, ngành, địa phương đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh, bổ sung một số chính sách bồi thường, hỗ trợ tại dự án phù hợp với thực tế, đem lại quyền lợi cho công dân tổng số tiền hơn 4,8 tỷ đồng, trả lại quyền lợi cho 27 hộ dân.
                                                                                                   P.V
.