Cụm thi đua số 2: Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020, thực hiện kế hoạch số 142-KH/BNCTW của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề

Thứ Hai, 27/07/2020, 09:22 [GMT+7]
    Ngày 23/7/2020, tại thành phố Bắc Ninh, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 và thực hiện phong trào thi đua Chuyên đề: Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi “tham nhũng vặt” của Cụm thi đua số 2 (gồm 14 ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy thuộc Đồng bằng sông Hồng). Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh chủ trì Hội nghị.
 
    Tham dự Hội nghị có hơn 70 đại biểu, gồm các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên của 14 ban nội chính tỉnh ủy thuộc Cụm thi đua số 2 (Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc); đại diện các cơ quan khối Nội chính thuộc Tỉnh ủy Bắc Ninh và đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương. 
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2020, ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy của Cụm thi đua số 2 đã chủ động nắm tình hình, tham mưu giúp cấp ủy ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, góp phần tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp ở địa phương, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
 
    Công tác phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ; nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp được ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy chủ trì, phối hợp với các ngành trong khối nội chính tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật; tình hình tham nhũng, lãng phí được kiềm chế và từng bước ngăn chặn.
 
    Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 142-KH/BNCTW ngày 26/02/2019 của Ban Nội chính Trung ương về thi đua Chuyên đề: Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi “tham nhũng vặt” xảy ra trên địa bàn, 6 tháng đầu năm 2020, ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy của Cụm thi đua số 2 đã phát hiện và tham mưu xử lý hiệu quả 17 vụ án và 09 vụ việc “tham nhũng vặt”. Qua phong trào thi đua, đã thúc đẩy và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy trong công tác nắm tình hình, khai thác thông tin; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; rà soát các kết luận thanh tra về kinh tế - xã hội; công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp… Đã giúp phát hiện ra một số vụ việc, vụ án tham nhũng chưa bị xem xét, xử lý hoặc các hành vi phạm tội tham nhũng bị bỏ lọt trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử.
 
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
    Tại Hội nghị, đã có 07 ý kiến phát biểu nhằm đánh giá những kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 và tập trung thảo luận, đi sâu làm rõ thêm về khái niệm “tham nhũng vặt”; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong việc xử lý các nguồn tin từ báo chí, từ đơn thư nặc danh, mạo danh tố cáo tham nhũng, tiêu cực; công tác phối hợp trong rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, phát hiện vụ việc, vụ án tham nhũng; trong kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm… 
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho rằng, “tham nhũng vặt” đang là vấn đề nóng, gây bức xúc và mất niềm tin trong nhân dân vào đội ngũ cán bộ, công chức, vào bộ máy Nhà nước. Đồng chí mong rằng, việc trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo là rất cần thiết để ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy học hỏi nhau, từ đó có những tham mưu, đề xuất, kiến nghị chính xác, kịp thời cho Tỉnh ủy về các giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng và “tham nhũng vặt” trong thời gian tới.
 
    Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy Cụm thi đua số 2 trong thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2020; việc thực hiện thi đua Chuyên đề: Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi “tham nhũng vặt” đã đi vào nề nếp, bài bản, với quyết tâm cao nên đã đạt được những kết quả tích cực.
 
    Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy Cụm thi đua số 2 bám sát vào Kế hoạch công tác năm 2020, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Phiên họp 17 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng: Phải phát hiện kịp thời và loại khỏi ngay bộ máy Nhà nước các bộ có hành vi tham nhũng, tiêu cực.
 
    Xác định rõ và xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tiêu cực, tham nhũng ở cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục rà soát các quy trình, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến cơ chế, chính sách, trách nhiệm và quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên với cấp ủy cáp dưới, nhất là cấp cơ sở; làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức pháp luật, thu hút các cấp, các ngành, nhất là nhân dân hưởng ứng tham gia công cuộc phòng, chống tham nhũng nói chung và “tham nhũng vặt” nói riêng.
 
    Đối với các đề xuất, kiến nghị của các đại biểu, Ban Nội chính Trung ương sẽ tiếp thu, tổng hợp báo cáo với Trung ương để có những sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định để phù hợp với tình hình thực tế.
Cù Tất Dũng
.